Po stopách manželů Scheybalových povede naučná stezka

Jizerské hory s Českým rájem propojí nově vytvořená naučná stezka. Turisty zavede na zatím poněkud utajená místa, která si oblíbili jako cíl svých vlastivědných vycházek manželé Jana a Josef V. Scheybalovi, jejichž odkazu je věnovaná. První část stezky se slavnostně otevře 19. června 2011.

Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových

Trasa je dlouhá 12 km a obsahuje 17 zastavení. První část naučné stezky vede z Dobré Vody do Rychnova. Její součástí je zastavení v rychnovském městském muzeu, jež se věnuje místní malířské tradici. Odtud pokračuje do Pelíkovic a pak hřebenovou cestou k rozhledně Kopanina. Tam se obrací zpět k severu a směřuje turisty do Pulečného.

Na zastaveních u památek, pamětihodností nebo přírodních zajímavostí jsou informační panely s úryvky textů Jany Scheybalové a kresbami J. V. Scheybala. Naučnou stezku lze absolvovat pěšky nebo na kole. Snadno ji projdou rodiny s dětmi i senioři.

Pozorní výletníci na ní objeví v krajině hodnoty, kterým manželé Scheybalovi zasvětili celý život - památky a stopy lidského života a práce. Pohledy do kraje přitom nemusí vést jen k zamyšlení nad přírodou, historií nebo nad existencí odkazu našich předků. Zamýšlet se můžeme nad během života nebo nad sebou samým. „Můžeme se přitom dokonce dobrat odpovědi na otázku, co vše v nás vyvolává pocit štěstí, a uvědomíme si, že to jsou zdánlivě obyčejné věci,“ říká autor stezky Jan Strnad.

Projekt je financován převážně z dotace ROP NUTS II Severovýchod, „Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory“ CZ.1.13/3.2.00/14.00856, jehož nositelem je sdružení Jizerské hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, a za finanční podpory města Jablonec nad Nisou. Partnery projektu jsou město Rychnov u Jablonce nad Nisou a obce Pulečný a Frýdštejn.

V budoucnu se bude stezka rozšiřovat. „Už v příštím roce se prodlouží do Turnova k Muzeu Českého ráje, kterému připadly cenné sbírky, jež manželé společně shromáždili,“ říká předseda správní rady Jabloneckého kulturního a informačního centra Petr Vobořil.

Manželé Scheybalovi s Petrem Vobořilem (1996), foto: J. HonzíkManželé Scheybalovi

Josef Václav Scheybal patřil k významným českým národopisným kreslířům. Společně se svou ženou Janou se zabýval památkovou péčí a regionální vlastivědou. Oba shromáždili pozoruhodné sbírky, z nichž čerpali při tvorbě odborných i populárně naučných knih. „Pravidelné výlety po kraji pro ně byly důležitým zdrojem poznání. Dokumentovali při nich historické památky a zachycovali proměny krajiny,“ poznamenal Jan Strnad, který býval častým hostem manželů.

„Otevření naučné stezky má souvislost s rekonstrukcí bývalé fary u kostela sv. Anny, která byla v Jablonci před nedávnem zahájena,“ zdůraznil místostarosta Vobořil. Historická stavba, kde od roku 1966 manželé Scheybalovi žili, se stane novým kulturním centrem města.

Mapa naučné stezky manželů Scheybalových, ilustrace: M. BajerSlavnostní otevření stezky

Neděle 19. června 2011 v 9:30 v horní části Dobré Vody (prostranství u odbočky na Rádlo)

Slavnostní přestřižení pásky proběhne za účasti zástupců Libereckého kraje, měst a obcí a dalších čestných hostů.

Procházka naučnou stezkou

Další informace