Rok 2009

Obsah kroniky města Jablonce nad Nisou za rok 2009. Tištěná verze kroniky je veřejnosti přístupná ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou a v Městské knihovně.

I. kapitola - POČASÍ, PŘÍRODA

POČASÍ → strana 9-74, 215, 216

Novinové články, tiskové zprávy

PŘÍRODA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE, ODPADY → strana 75-87, 175

PŘÍRODNÍ ÚKAZY, ZAJÍMAVOSTI

II. kapitola - SPOLEČNOST

ÚVODEM → strana 90

LIDÉ

RODÁCI, OSOBNOSTI:

VÝROČÍ * Baráčníci (60), Nisanka (45), ZŠ Arbesova (25), SPS Janáček (60)

→ strana 90, 226, 233, 241, 308, 393, 397, 483

AKCE, UDÁLOSTI PO MĚSÍCÍCH - JAK ŠEL ROK

KRIMINALITA, PETICE, Problémy, rizika + statistika

→ strana 90-94, 112, 113, 134, 135, 215,

Tisk. příloha: Dopady krize - přibývá krádeží → 93-94

= - prof. inf. Věněk Šilhán, čestný předseda Správní rady Nadace Preciosa

- granty z výnosů nadačních příspěvků

STÁTNÍ SVÁTKY, VÝROČÍ + pietní/vzpomínkové akty → strana 149, 223, 275

PAMÁTKA ZESNULÝCH → strana 222

MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ÚVODEM

Jablonec versus Liberec, Facebook , statistika → strana 235-236

JABLONEC

BYTY, STAVBY, REKONSTRUKCE → strana 98, 113, 174, 204-205

INFORMACE, PROPAGACE, TISKOVÉ ZPRÁVY, WEB

Finance:

STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ, RADA, ZASTUPITELSTVO

- články, úvodníky, jednání, rozhodnutí, atd. → strana 7, 235, 266-275, 278, 462

Novinové články, tiskové zprávy a jiné přílohy

STÁTNÍ ÚŘADY

ZAHRANIČÍ, PartneRSKÉ VZTAHY, SPOLUPRÁCE, DOHODY, PROJEKTY, NÁVŠTĚVY→ strana 302-308

partnerská a spřátelená města

Novinové články, pozvánky, plakáty a jiné přílohy

POLITIKA →strana 166-167, 194-196, 223, 297-301

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - PÉČE O OBYVATELSTVO

AZYL, INTEGRACE → strana 276-277, 280, 281, 284, 292, 464, 466-467, 468

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB → strana 277, 279, 280, 281, 288, 290-291 o Spolkový dům, terénní pečovatelská služba a další nabídka sociálních služeb o Týden sociálních služeb - Jablonec partnerem unikátního projektu ASOCIACE, SVAZY, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SPOLKY, CENTRA o Centrum pro zdravotně postižené, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub jablonec, Diana - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených → strana 174, 277, 278, 294, 295, 465 o Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) → strana 99, 289 o občanské sdružení Fokus → strana 277 o Mateřské centrum Jablíčko → strana 229, 277, 296, 484, 485 o Rodinné centrum Magnet → strana 227 o BERUŠKA, studio → strana 229, 484, 485 Český svaz žen → strana 240, 245, 285, 286 SENIOŘI o Mezinárodní den seniorů → 199 o projekt Stáří bez rizik → 95 o Svaz důchodců ČR → 240, 241, 245, 465 o Občanské sdružení SeniA → strana 277 o Kluby důchodců, Domy s pečovatelskou službou (domy s byty zvláštního určení), Domov důchodců → strana 278, 290-291, 293 o Nabídka sociálních služeb pro seniory → strana 282, 286

POMOC, PREVENCE

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

dárci krve (Zlatý kříž ČČK), první pomoc → strana 147, 277, 287,465

HASIČI, požáry - statistika → strana 92-93 PORADNA PRO RODIČE A DĚTI - CESTA → strana 96

POLICIE → strana 95-100, 104, 119, 134, 215, 300-301

Novinové články a jiné přílohy

VĚZNICE → strana 134

ŠKOLSTVÍ

AKCE ŠKOL

MATEŘSKÉ ŠKOLY →strana 175, 306-307, 316, 317, 319, 339

ZÁKLADNÍ ŠKOLY → strana 225, 308-309, 314, 321, 322, 465

STŘEDNÍ ŠKOLY, UČILIŠTĚ → strana 147, 309-312, 324, 325-332

VYSOKÉ ŠKOLY →strana 313

OSTATNÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ:

NOVINOVÉ ČLÁNKY, PŘÍLOHY, LETÁKY:

ZDRAVOTNICTVÍ

AKCE pro odborníky i veřejnost → strana 337-339, 347

NEMOCNICE → strana 320, 334-351

DÁRCI KRVE, DOBROVOLNÍCI → strana 339-340

PORODNOST

NEMOCNOST - chřipky, epidemie → strana 112, 119, 340

TISK ZPRÁVY, NOVINOVÉ ČLÁNKY A JINÉ PŘÍLOHY:

III. kapitola - EKONOMIKA

NOVINOVÉ ČLÁNKY A JINÉ PŘÍLOHY:

PRŮMYSL

Slovo úvodem → strana 352

BIŽUTERNÍ

AUTOMOBILOVÝ, STROJÍRENSKÝ → strana 358

OBCHOD A SLUŽBY

CENY (v obchodech, nákupních centrech, supermarketech)

potraviny, drogerie, květiny, byty → strana 369-377, 379

RESTAURACE → strana 374

DOPRAVA → strana 97, 98, 120, 150, 271, 282, 317

TEPLÁRENSTVÍ zásobování, Jablonecká teplárenská společnost → 283

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

voda, přehrada (sinice), vodní záchranáři → strana 97, 197

PODNIKÁNÍ

JABLOTRON → strana 214

TRH PRÁCE, ÚŘAD PRÁCE → strana 99, 146, 158-163, 214, 272

IV. kapitola - KULTURA

AKCE

NOVINOVÉ ČLÁNKY, POZVÁNKY, PLAKÁTY A JINÉ PŘÍLOHY:

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A SUBJEKTY

DIVADLO (+výroční zpráva) → strana 120, 223, 226, 401, 403-406, 410-419, 489

KOSTEL SV. ANNY → strana 227, 402, 407-409

EUROCENTRUM → strana 275, 420-425

Galerie - Městská galerie MY, Univerzitní galerie N, Belveder → 119, 456,469

KINA → strana 426-433 o Filmový klub, pozvánky → 119, 226 o Metropolitní opera → 426, 432, 433 o Radnice (přenos divadla z Londýna) → 175, 427 o Zoufalci - film z Jablonce → 222, 428-429, 431 o 3D technologie, digitalizace → 275, 429, 430

KNIHOVNA (+ výroční zpráva) → strana 207, 214, 279, 282, 319, 321, 322, 323, 349, 435-455

MUZEUM skla a bižuterie → strana 113, 178, 227, 456-458

KLUBY, KAPELY, SBORY, SOUBORY

KLUBY Na Rampě, Filmový klub, Eppl club → strana 119, 228, 435

SBORY PĚVECKÉ → strana 146, 149, 222, 233, 278, 284, 394

SOUBORY taneční, divadelní → strana 69, 226, 233 Nisanka (45.výročí)strana 393, 398, 486, 487

CÍRKEV → strana 69, 137, 203, 229, 280, 463-468

V. kapitola - SPORT

ÚVODEM → strana 469-470

UDÁLOSTI ROKU → strana 145, 223

PROGRAMY, NOVINOVÉ ČLÁNKY a jiné přílohy:

Aerobik, auto rallye, baseball, basketbal, box, cyklistika, hokej, florbal, gymnastika, házená horská kola, judo, karate, kick box, volejbal, plavání, přespolní běh, stolní tenis, střelba, šachy, tenis, triatlon, turistika aj. v nabídce sportovních programů → 483-491

atletika → strana 145, 230, 469, 471

basketbal → strana 230

biatlon → strana 472

fotbal → strana 230, 475-478

kulečník → strana 230

lyžování → strana 120, 145, 230, 479-480

odbíjená → strana 230

ORGANIZÁTOŘI SPORTOVNÍCH AKCÍ

Tělovýchovné jednoty, Corny městská hala, Corny atletická hala, SKP Maják, Plavecký bazén a další → strana 223, 230, 469, 470, 481