Maximální úspory - to je letošní trend i našeho města

Úvodník

Vážení Jablonečené,

v tomto čísle Jabloneckého měsíčníku vám předkládám rozpočet města na rok 2011. Rád bych vám nejprve vysvětlil, za jakých limitujících podmínek vznikal.
Od prvního dne, kdy jsme po volbách nastoupili do svých funkcí, nám bylo jasné, že sestavit rozpočet pro rok 2011 a dostát přitom svým předvolebním slibům, nebude lehké. Od první chvíle, kdy jsme na rozpočtu začali pracovat, bylo zřejmé, že musí být úsporný a spořivý. Za jedno jsme byli i v tom, že je pro nás nepřípustné, abychom město zadlužovali dalšími úvěry, které by navíc padly na jeho provoz. Další podmínka, jež musela být splněna, byla ta, že se nemůžeme pouštět do investic, které by nás v budoucnu zatížily dalšími provozními výdaji. Proto rozpočet dostal pracovní přívlastek „maximálně úsporný“.

Pokud by mi někdo dnes, v době, kdy je již rozpočet schválen, položil otázku, zda jsem s ním spokojený, ihned odpovím, že ne. Důvod je zcela jasný. Z mého pohledu by měl být ještě štíhlejší. Aby však mohl být skutečně úspornější, a přitom byla zachována funkčnost celého úřadu, musíme úřad nejdřív reorganizovat a změnit jeho strukturu.

A to je již proces na delší časové období. Není možné jej realizovat za 110 dní ve funkci. Každá změna, pokud má přinést očekávané úspory a zlepšení funkčnosti organizace, vyžaduje čas a hlavně dokonalé zvážení všech možných rizik. Schválením rozpočtu se pro mne a pro celé vedení města otevírá další pracovní etapa. Tou je právě provedení systémových změn ve struktuře úřadu.

Další úsporné opatření, které uděláme, jsou hromadné nákupy služeb, energií a spotřebního materiálu. Tímto způsobem budeme šetřit nejen na úřadu, ale i v organizacích zřizovaných městem. Věřím, že když budeme v těchto krocích důslední, budeme již sestavovat a schvalovat rozpočet pro rok 2012 za daleko příznivějších podmínek.

Ale zpět k roku letošnímu. Rozpočet je sice úsporný, ale pro vás, občany, to neznamená žádné omezení poskytovaného komfortu, na nějž jste zvyklí. Nezapomněli jsme na to, že zimní údržba nás stojí ročně 18 milionů korun.

Nezapomněli jsme na nutnost opravovat silnice a chodníky poškozené zimou. Pamatujeme i na to, že mnozí z vás bydlí v obecních bytech, a ty je třeba také udržovat. Víme, že v Kamenné ulici je propadlý most a že musíme urychleně vybudovat nové přestupiště MHD na autobusovém nádraží. Toto je jen výčet několika problémů, které musíme řešit a máme na ně připravené peníze.

Miloš Vele
místostarosta