Usnesení rady 04/2011

Usnesení ze 4. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.01.2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/13/2011

A. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7 o odvolání uvedených členů dozorčí rady společnosti s účinností k 13. 1. 2011:

A.1 rozhodla

Ing. Renata Vítová, r.č. *****, bytem Velké Hamry *****, PSČ 468 45

A.2 rozhodla

Petr Vobořil, r.č. *****, Jablonec nad Nisou, Podhorská *****, PSČ 466 01

B. rozhodla

ve věcech města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7 o jmenování uvedených osob členy dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 14. 1. 2011:

B.1 rozhodla

Mgr. Petr Tulpa, r.č. *****, bytem  Nová Pasířská *****, 46601 Jablonec nad Nisou

B.2 rozhodla

Ing. Miloš Vele, r.č. *****, bytem Revoluční *****, 46601 Jablonec nad Nisou

C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách

D. schvaluje

výši mzdy jednatele Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. od 1.1.2011 dle přílohy č. 1 tabulky č. 2 materiálu Úprava mezd/platů jednatelů/ředitelů od 1.1.2011