Jablonec získal další dotaci z programu životní prostředí

17.12.2010 - Město Jablonec nad Nisou získalo dotaci na obnovu městské zeleně poničené sněhovou kalamitou v říjnu 2009 z Operačního programu Životní prostředí.

Realizovat se bude od února do července roku 2011, celkové náklady činí přibližně 1,2 milionu korun, přičemž dotace z EU a ČR byla přidělena do maximální výše 803 tisíc korun.

„Žádost o dotaci na obnovu zeleně předložilo město na začátku léta tohoto roku. Projekt řeší regeneraci zeleně ve čtyřech lokalitách, které byly v polovině října roku 2009 značně poškozeny sněhovou kalamitou,“ říká Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací. Podle jejích slov se projekt týká parku při ulici Generála Mrázka a dalšího mezi ulicemi Máchova a Opletalova a dále zahrad Mateřských škol v ulicích Slunečná a Mechová.

V parku v ulici Generála Mrázka se ošetří dřeviny, dosadí nové a obnoví se trávník. V parku mezi ulicemi Máchova a Opletalova se kromě ošetření bude i kácet, odstraňovat se budou pařezy, dosazovat keře a stromy a rekonstruovat trávník. V zahradě u MŠ Slunečná se budou především vysazovat nové stromy a keře, ošetřovat současné dřeviny a trávník. V zahradě MŠ Mechová je třeba vykácet nebezpečné a nevhodné dřeviny, případně ty s krátkodobou perspektivou růstu a vývoje. Místo nich budou vysazeny nové dřeviny, zbylé budou ošetřeny, stejně jako trávník.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo OPZP ERDF

Další informace