Usnesení rady 31/2010

Usnesení z 31. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.12.2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/264/2010

A. schvaluje

podání odvolání ve věci navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace,

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, starostu města
k podpisu tohoto odvolání.