Je třeba odvahy a spolupráce

Úvodník

Vážení spoluobčané,

nejprve bych chtěl poděkovat 14 003 jabloneckým občanům, kteří projevili zájem o své město a zúčastnili se říjnových komunálních voleb. Na základě jejich svobodné vůle vzniklo nové vedení Jablonce, složené ze zástupců ODS a sdružení Domov nad Nisou.

Někteří na toto spojení hledí s nedůvěrou jako na nutné zlo. Já v něm naopak vidím možnost stabilního řízení města, dané vůlí většiny občanů. Obě strany této koalice v minulých volebních obdobích poznaly, co obnáší vláda nad městem. Obě si prožily i pobyt v opozičních lavicích. Nyní nastal čas respektu a vzájemné spolupráce.

Spolupráce, do níž byli přizváni přímo i zástupci TOP 09, kteří usednou v radě města. A nepřímou pozvánku formou účasti ve výborech a komisích dostali i členové všech politických stran, jež ve volbách uspěly. I proto věřím, že následující čtyři roky budeme moci pracovat v konstruktivním přátelském prostředí.

Nebudou to jednoduché čtyři roky. Po letech rozvoje a stálého zvyšování životní úrovně jsme se díky ekonomické krizi dostali do období útlumu. Privátní i městské příjmy stagnují, nebo dokonce klesají, výdaje rostou. Právě v tomto čase budeme nuceni velmi seriózně zvažovat další investice, opravy a veškeré výdaje města. Hospodaření musí respektovat to, co každá řádně vedená domácnost. Výdaje nesmí převážit příjmy. Zní to jednoduše, ale financování města je složitý mechanismus, který k rovnoměrnému chodu potřebuje i vyvážený přísun peněz. Různé části tohoto mechanismu jsou na sobě tak závislé, že zásah do jedné části sebou může přinést neočekávané následky v části jiné. My však musíme mít odvahu na dnešní situaci reagovat a najít spolupráci a podporu jak napříč politickým spektrem, tak i uvnitř městských organizací. Pokud se nám to podaří, vyjdeme posíleni a získáme šanci nastartovat nový rozvoj města.

V tomto měsíci budeme prožívat nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. A právě v těchto dnech bychom si měli uvědomovat základní lidské hodnoty a vážit si jich. Vánoce by neměly být obdobím honičky za nejkrásnějšími dárky, ale spíš obdobím setkávání a rozjímání. Dopředu bych rád poděkoval těm, kterým jejich profese nedovolí strávit vánoční svátky s rodinou u štědrovečerní večeře. Lidem, kteří nám zajišťují, aby se ten náš Štědrý večer odehrál v klidu a pohodě.

Přeji vám, všem lidem dobré vůle, abyste si vánoční svátky užili podle svých představ v kruhu blízkých. A do Nového roku hodně štěstí, zdraví a dobré nálady!

Petr Beitl
starosta