Jizerské hory bez bariér

Tisková zpráva 20. 08. 2010

V rámci projektu Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor vyšla nová turistická mapa. Jejím záměrem bylo rozšířit turistickou nabídku pro návštěvníky Jizerských hor, kteří mají svůj pohyb více či méně ztížený. Nejedná se pouze o turisty na invalidních vozících, ale i o rodiny s dětskými kočárky, malými dětmi na kolech a v neposlední řadě handbikery.

Součástí mapy je devět ucelených okruhů - tipů na výlety, přičemž výchozím bodem je vždy místo s možností zaparkování automobilu. Barevné značení tras odpovídá značení v terénu, které je provedeno v podobě barevných šipek nebo terčíků s piktogramem. Přitom barevné značení vyjadřuje zjednodušeně náročnost trasy (modrá značí trasy nejlehčí, zelená středně náročné, červená náročné).

O náročnosti trasy vypovídá také její profil s barevně odlišeným povrchem trasy (štěrk, panel, asfalt). Zároveň zde naleznete i informace o restauracích a ubytovacích zařízeních v Jizerských horách a jejich okolí, včetně dostupnosti jejich služeb pro návštěvníky s omezeným pohybem.

Mapa je k dispozici zdarma v turistickém informačním centru.

Další informace

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti