Komplex v ulici Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí

Tisková zpráva 02. 06. 2010

Dnes bylo předáno další staveniště v rámci projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Tentokrát se jedná o rekonstrukci bytového komplexu v ulicích Řetízková, Na Kopci a Skřivánčí.

„Žádost o dotaci byla předložena do výzvy na regeneraci bytových domů - IPRM Žižkův Vrch a okolí, kterou vyhlásilo město Jablonec nad Nisou na podzim roku 2009,“ říká vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Z výběrového řízení na dodavatele stavebních prací vzešla vítězně firma Fireo, s. r. o. z Liberce, která předložila cenovou nabídku ve výši 8 320 638 korun bez DPH. „Tato částka je o více jak 2 mil. Kč nižší, než byly předpokládané náklady dle projektové dokumentace. Celkové náklady akce budou přibližně 9,2 mil. Kč včetně DPH, dotace z EU a ČR bude dohromady činit 3,5 mil. Kč.,“ konstatuje Habadová.

Plánované stavební úpravy zlepší a zkvalitní bydlení v objektu, zlepší se jimi tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí budovy. V rámci projektu budou vyměněna okna, rekonstruovány podlahy včetně hydroizolace, sklepní kóje a společné prostory. Dále se počítá s rekonstrukcí střešní krytiny a částečným zateplením fasády. Opravy se dočkají také vstupy do domu včetně nových markýz.

Stavební práce budou ukončeny v srpnu 2010.

Loga IPRM - EU - MMR