Prostor pro ekologickou výchovu

Tisková zpráva 28. 05. 2010

V Jablonci nad Nisou dosud chybí Centrum ekologické výchovy. Místní školy a školky musí využívat zařízení tohoto typu v jiných městech. Proto Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. připravilo projekt na jeho výstavbu s tím, že hodlá žádat o dotační titul.

„Předložený návrh řeší nejen absenci ekologického centra ve městě, ale zároveň přichází s revitalizací navážkové zóny a přináší tak občanům města další možnost pro odpočinek, relaxaci, setkávání i poučení,“ říká ředitel JKIC, o. p. s. Roman Král.

Podle jeho slov pravděpodobně do konce tohoto roku proběhne zřejmě poslední výzva z Operačního programu Životní prostředí - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti podpory rozvoje infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu, z nichž by bylo možné dotační titul čerpat. Dotace by tvořila 90% nákladů, takže na chystaném projektu by se pak město podílelo jen 10%.

Pro ekologické centrum se zvažovalo několik lokalit. Nakonec byla vybrána plocha mezi ulicemi A. Staška, Lesní a železniční tratí, jež má charakter zahloubeného údolí mezi zástavbou rodinných domů. Středem pozemku protéká drobná vodoteč, která vtéká do propustku pod tratí. Údolí potoka je navážkami z části značně zahloubeno. V horní části jsou na potoce zbytky hráze bývalé vodní plochy.

„Jde o lokalitu, která byla navážkami a dalším odpadem znehodnocena a zasloužila by si rekultivaci,“ komentuje výběr místostarosta Petr Vobořil. Záměrem projektu je využít území pro provoz ekologického centra v přírodně-naučném parku, a to v rámci celkové revitalizace lokality a obnovení původního charakteru území. „Což znamená odstranění navážek, obnovu rybníka, zřízení pěší cesty podél potoka, vybudování odpočinkových zón pro veřejnost, úpravu vzrostlé zeleně a případnou novou výsadbu,“ popisuje místostarosta, podle nějž mají zájem na využití takto zaměřených prostor nejen mateřské a základní školy, ale i rodiny s dětmi.

Areál by měly tvořit dvě budovy, parkoviště a cesty pro pěší. „Budova A je určena pro administrativní a výukový provoz, budova B tvoří zázemí pro exteriérové sezónní aktivity,“ vysvětluje Roman Král. Vzhledem k tomu, že jde o ekologické centrum, je i podoba budov tomu přizpůsobena. Jedna je navržena jako nízkoenergetická s dřevěným obložením a plochou, ozeleněnou střechou, přístupnou jako vyhlídková terasa. Druhá je projektována jako lehká trámová konstrukce s dřevěným pláštěm bez vytápění. Investice jsou v projektu odhadnuty na 12 milionů korun.

Zastupitelé schválili záměr vybudovat ekologické centrum, podat žádost o dotaci a vytvořit projektovou dokumentaci s dodatkem, že na příští jednání předloží místostarostové Otakar Kypta a Petr Vobořil dokumentaci včetně návrhu financování provozu.