Rok 2006

Obsah kroniky města Jablonce nad Nisou za rok 2006. Tištěná verze kroniky je veřejnosti přístupná ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou a v Městské knihovně.

I. KAPITOLA - POČASÍ, PŘÍRODA

Počasí

→ strana 5-71

Příroda

→ strana 72-106

Grafy, novinové články a jiné přílohy

II. KAPITOLA - SPOLEČNOST

Rok 2006 - Významná výročí

Oslavy v titulcích, organizátoři, kulturní/společenské/vzdělávací akce, logo, insignie, výstavy, literární múza, partnerská města, rodáci, účinkující, vyznamenání, proměny města, desítka dokončených staveb → strana 107-152, 163, 165, 166, 168, 173, 237, 371

Výročí 100 let

Příloha kroniky

Lidé

Grafy, novinové články a jiné přílohy

Příloha kroniky

Politický a veřejný život

Městský úřad

Příloha kroniky

Evropská unie → strana 271-272, 278, 373

Finance

Příloha kroniky

Informace, propagace, reklama

Příloha kroniky

Investice, rekonstrukce, stavby

Partnerství, oficiální návštěvy a pobyty, smlouvy

Příloha kroniky

Rada a zastupitelstvo

Starosta, zástupci, vedení, odbory, oddělení

Novinové články

Politika

Volby

Grafy a jiné přílohy

Senátorka → strana 146, 246, 247, 278, 286

Orgány státní moci, státní správa

Statistika, grafy

Úřady

Péče o obyvatelstvo

Neziskový sektor

Asociace

Azyl

Stacionáře - Speciální MŠ, SENIA / denní centrum pro seniory, denní Centrum pro mentálně postižené a bezdomovce → strana 180-181

Mateřské centrum Světluška → strana 277

Domy pro seniory, domov důchodců → strana 160, 164, 178, 179, 182

Občanská sdružení zdravotně postižených:

Zájmová sdružení - Junáci, skauti, Pionýr → strana 180

Svazy

Pomoc, prevence

Školství

Grafy a novinové články

Přílohy kroniky

Mateřské školy → strana 237, 279

Střední školy, učiliště - Střední průmyslová škola strojnická, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší škola, Sportovní gymnázium Dr. Randy, Gymnázium U Balvanu, Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Soukromá obchodní akademie (SOAPA), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Střední škola řemesel a služeb, soukromé jazykové školy → strana 110, 116, 135, 144, 182, 231, 278, 284, 285, 287-307, 363

Základní školy

Ostatní školská zařízení

Zdravotnictví

Nemocnice

Grafy a novinové články

III. KAPITOLA - EKONOMIKA

Grafy a novinové články

Peněžnictví

Průmysl

Obchod a služby

Cestovní ruch - ubytování, zahraniční turisté → strana 221, 336

Česká obchodní inspekce → strana 274

Doprava - autobusy ČSAD, MHD, jízdní řády, trasy, tramvaje (výročí), chodníky, přechody pro chodce, silnice (přejmenování), parkování, platby, Krajská správa silnic LK, dopravní značky, objížďky → strana 18, 22-26, 145, 159, 189, 237, 252, 259, 330, 332-345

Hotely

Obchod a ceny → strana 221, 346, 347, 356

Restaurace, herny, výherní hrací automaty → strana 190-191

Služby

Příloha kroniky

Vodohospodářství

Povodí, voda, vodovody

Příloha kroniky

Trh práce

Příloha kroniky

IV. KAPITOLA - KULTURA

Kulturní akce

Grafy a novinové články

Příloha kroniky

Ukázky programů, plakátů, kulturních nabídek z Eurocentra, projekt Jablonec 2007 - pěvecký sbor ZUŠ - Letní příloha Jabloneckého měsíčníku - Jablonecké podzimní slavnosti + ohlédnutí - IX. Mezinárodní festival komorní hudby - Městské divadlo: festival scénického tance Podzimní fantazie - celostátní přehlídka Tanec, tanec - pam pam bum, taneční noviny - Co přeji svému městu, 9.ročník výstavy výtvarných prací žáků a studentů - společenský večer s písničkami orchestru Rudy Janovského - 8. Mistrovství ČR v Country tancích - Mažoreťácké show DDM Vikýř → strana 337-339, 391-439

Kulturní zařízení a subjekty

Příloha kroniky

Galerie

Kina → strana 113, 364, 376, 377

Knihovna → strana 88, 158, 160, 162, 163, 364

Příloha kroniky

Muzea

Příloha kroniky

Kluby, kapely, sbory, soubory

Církve

Novinové články

V. KAPITOLA - SPORT

strana 397-425

Novinové články, grafy

Anketa - nejnavštěvovanější sportoviště a sportovní zařízení - návštěvnost, výhrady sportovní aktivity a zájmy obyvatel Jablonce → strana 401-402

Disciplíny

Tělovýchovné jednoty a kluby

→ strana 405

Sportovní zařízení a organizace

Novinové titulky uvedené v kronice jsou čerpané především z Deníku Jablonecka a Mladé fronty Dnes. Grafy - Deník Jablonecka/Český statistický úřad.

Díky všem, kteří svými podklady do kroniky přispěli. Upřímně děkuji všem, kteří mne při tvorbě kroniky podporovali.

Jiřina Polanská
kronikářka