Ponížení rozpočtu o téměř 90 milionů

Tisková zpráva 25. 09. 2009

Jablonec nad Nisou stejně jako ostatní města byl v současné době nucen ponížit svůj rozpočet, a to o celkových 90 milionů korun. Včera jablonečtí zastupitelé jednali o třetích rozpočtových změnách, v nichž jsou zakotveny úspory. Rozpočet se po úpravách rovnal částce 1 441 648 tisíc korun a byl po dlouhé diskuzi schválen.

Daňové příjmy patří mezi strategické příjmy měst a obcí a jejich propad z důvodu ekonomické krize má neblahé dopady do hospodaření územních samospráv. „V I. čtvrtletí byl predikován propad daňových příjmů o 10 % oproti rozpočtu, pro Jablonec znamenal snížení o 50 milionů korun. Podle červnové predikce se jednalo o propad 14,8 % a tím snížení o 70 milionů korun pro Jablonec. Podle červencové predikce je propad už 18,1 % a pro Jablonec snížení daňových příjmů o 90 milionů korun. Tuto predikci bereme jako nejpřesnější odhad a v takové výši jsme předložili úsporná opatření vrcholným orgánům města,“ říká ředitelka odboru financí Renata Vítová.

„Pokud bychom reagovali na každou predikci samostatně, byla by restriktivní opatření na jednání do zastupitelstva předkládána již několikrát,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Pleticha a dodává, že cílem bylo vyhodnotit daňové příjmy po pololetí, provést dopočet do konce roku a na takovou úroveň připravit restrikce.

„Návrh úsporných opatření se dotýká provozních i investičních výdajů, ale i příjmové stránky, a to zařazením dotace na rekonstrukci MŠ Nezvalova a navýšením příjmů z prodeje pozemků. Celkově se objem rozpočtu snižuje o 81 750 tisíc korun,“ pokračuje Pleticha.

Úspory v rozpočtu se týkají nejvíce odboru financí a majetku, odboru správy majetku a odboru rozvoje. Zamyslet se musely nad nutností realizace všech naplánovaných akcí v roce 2009. V některých případech se podařilo dojednat splatnost faktur až v roce 2010.

Rezerva města byla v původním rozpočtu schválena ve výši 20 miliónů korun, aktuálně se rovná částce 4 254 tisíce korun. Rezerva na spolufinancování byla schválena ve výši 40 milionů korun, po rozpočtových změnách činí 2 287 tisíc korun. Rezerva JTR byla schválena ve výši 25 milionů korun, v současné době je ve výši 15 milionů.

K překlenutí propadu daňových příjmů je v průběhu roku využíván i kontokorentní úvěr, jehož přijetí schválilo zastupitelstvo v lednu ve výši 50 milionů korun. Možným řešením by bylo i zapojení těchto prostředků do rozpočtu města.

„Touto cestou jsme ale jít nechtěli a zvolili jsme cestu hledání prostředků, které není nutné čerpat z letošního rozpočtu. Zatím nečerpáme ani dlouhodobý úvěr, čímž šetříme prostředky na úrocích z úvěru,“ uzavírá Vítová.