TIMUR bude zkoumat spokojenost Jablonečanů

Tisková zpráva 17. 09. 2009

Jak jsou Jablonečané spokojeni se životem, prací, školami a v neposlední řadě s venkovním životním prostředím ve městě, ptá se projekt TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.). Své názory budou moci občané města vyslovit během Jabloneckých podzimních slavností (25. - 26. září) a v průběhu října v rámci dotazníkového šetření.

„Lidé tak mohou správcům města odhalit možná i dosud skryté problémy či témata, která je tíží, a pomohou zjistit míru jejich důležitosti. Jejich odpovědi a názory budou využity například při strategickém a komunitním plánování, vytváření územního plánu nebo konkrétních úkolech jako je revitalizace okolí přehrady či oživení centra města,“ říká o projektu realizovaném ve spolupráci s Norskem jeho koordinátorka Michaela Pomališová.

Na základě získaných informací vznikne ucelená zpráva o životním prostředí města, která bude na začátku příštího roku distribuována veřejnosti. „Přiblíží lidem stav životního prostředí, ve kterém žijí, zároveň ukáže praktické rady, jak sami mohou přispět k lepší kvalitě jejich života i okolního prostředí. Město díky srozumitelné zprávě obsahující řadu ukazatelů bude moci sledovat vývoj v čase i do budoucna nebo porovnat své městské prostředí a kvalitu života s jinými evropskými městy,“ vysvětluje Pomališová.

TIMURLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Další informace