Vratislav Karel Novák

Význačný sochař, šperkař, designér a pedagog prof. Vratislav Karel Novák, akademický sochař, pochází z Prahy, avšak větší část svého tvůrčího života spojil s libereckým regionem.

Domovem se mu stala bývalá fara při kostele sv. Ducha v Rýnovicích a ateliérem někdejší márnice přilehlého hřbitova. Zde žije, tvoří, odtud vyjíždí učit, vystavovat i na nejrůznější sympózia a setkání po Čechách, Evropě a ostatních kontinentech.

Vratislav Karel Novák se narodil 13. prosince 1942 v Praze v rodině právníka. Středoškolská léta strávená na jablonecké průmyslovce (1957 - 1961) mu zajistila základní průpravu v sochařské práci s kovem. Tu dále rozvíjel v 60. letech studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jana Nušla (1961 - 1967). Po jejím absolvování se v roce 1968 vrací do Jablonce n. N., kde si zřizuje vlastní ateliér a začíná tvořit ve svobodném povolání. Věnuje se monumentálním zakázkám pro architekturu a veřejný prostor severočeských měst, do nichž umisťuje své kinetické a světelné plastiky, stejně jako interiérovým realizacím či svérázným drobným objektům-vozíkům, takzvaným cyklotům.

Od 80. let si nalézá vlastní cestu k osobitému autorskému šperku. Přibývá výstav jak v Čechách, tak v cizině. S nástupem svobodných poměrů v zemi po roce 1989 začíná intenzivně cestovat a pracovat rovněž v zahraničí. Přijímá nabídku své někdejší alma mater a třicet tři semestry vyučuje v sochařském ateliéru specializovaném na kov a šperk. V roce 1990 je jmenován docentem, o dva roky později profesorem.
V roce 1994 se ujímá vedení ateliéru a zajišťuje mladým adeptům svobodné a inspirativní prostředí. Svojí otevřeností a pracovitostí je dobrým příkladem pro ostatní, zve hosty ze zahraničí, studentům organizuje tvůrčí prázdninové pobyty a dílny, stejně jako ateliérové výstavy, například v Českém Krumlově či v Jablonci nad Nisou. V roce 1993 pořádá Moravská galerie v Brně rozsáhlou výstavu Novákovy tvorby příznačně nazvanou Zveřejnění. O rok později tuto výstavu představuje v prostorách Karolina České muzeum výtvarných umění v Praze. Dostává se mu reprezentativních zakázek, mimo jiné vytváří kinetickou plastiku Metronom na pražské Letné pro Všeobecnou československou výstavu v roce 1991, je pověřen vedením autorského kolektivu čs. expozice na Světové výstavě Expo 92 ve španělské Seville či navrhuje Krystalovou věž pro město Cincinnati v severoamerickém Ohiu, kterou spolu s tamní šperkařkou Susan Rae Ewing realizuje v letech 2001 - 2006.

Významné autorovo životní jubileum připomíná v roce 2007 velká retrospektivní výstava Identifikace V. K. N. v Oblastní galerii v Liberci. V rámci tohoto projektu Vratislav K. Novák iniciuje výstavu pedagogů, absolventů a studentů svého pražského ateliéru, která se s názvem Identifikace 33 semestry uskutečňuje v univerzitní Galerii N a v Muzeu skla a bižuterie. V roce 2007 profesor Novák ukončuje svoji dlouholetou pedagogickou činnost na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a od roku 2008 působí na půdě dynamicky se rozvíjejícího Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnuje výuce designu kovu a šperku.

Nevšední tvorba V. K. Nováka se vyznačuje velkou mírou invence a je velice pestrá a mnohovrstevná. V jeho plastikách a špercích se projevuje noblesa kovového materiálu, tvarová a technická čistota a dokonalost. V. K. Novák představuje výrazného tvůrce kinetických a světelných plastik, který navazuje na meziválečnou tradici této specifické odnože moderního sochařství. V oblasti šperku platí za výjimečnou individualitu a autoritu, jež povýšila šperk z jeho ryze zdobné a okrašlovací funkce na suverénní umělecké dílo. Ovlivnil řadu mladých sochařů, šperkařů a designérů.

Město Jablonec je proslulé svojí šperkařskou tradicí. Veřejný prostor města a některé jeho interiéry jsou již několik desetiletí dotvářeny Novákovými díly. Jde například o dílo Ruce, vytvořené pro městskou knihovnu (1977), pohyblivé dřevěné koule pro Restauraci mladých (1978) či návrh mobilní plastiky pro Mšeno (1979). Z dalších Novákových prací najdeme v Jablonci návrh Vlny pro plavecký bazén (1986), monumentální objekt Udice - Pocta Karlu Hubáčkovi (1989), mobilní plastiku Krychle v ZŠ Liberecká 26 nebo kinetické Tyče v jablonecké pobočce České spořitelny (1996). Jeho tvorba je zastoupena kromě celé řady významných institucí po celém světě i v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie. Když si na konci šedesátých let vybral Vratislav Karel Novák Jablonec za své působiště a dodnes zde setrvává, lze předpokládat, že pro něj představuje ideální a inspirativní zázemí. Pro město Jablonec to je jistě dobrá zpráva.

Jan Červinka
kurátor Oblastní galerie v Liberci