Karel Mrázek - hrdina druhé světové války

Jméno generála Mrázka nese od 1. května 2000 bývalá ulice Protifašistických bojovníků v jabloneckém centru. Tento letec z Anglie, válečný hrdina, obdržel v roce 1992 čestné občanství našeho města. Loni byly opět vyzdviženy jeho zásluhy o osvobození a přispění k růstu občanské společnosti udělením městské stříbrné medaile Josefa Pfeiffera.

Jeho působení na vojenském a válečném poli připomněla v květnu i výstavka v přízemí jablonecké radnice. Připravil ji Jan Votava a byla věnovaná válečným letcům z Jablonce. Měli jsme zde možnost nahlédnout do života, úspěchů i trápení lidí, kteří výrazně přispěli k našemu osvobození, ale jejichž památka s uplývajícím časem lehce bledne.
Karel Mrázek se narodil 29. 11. 1910 v Náchodě. Dne 1. září 1932 vstoupil v rámci své vojenské prezenční služby do Leteckého vojenského útvaru (škola pro důstojníky v záloze) a poté sloužil u leteckého pluku v Nitře. Po skončení prezenční služby se rozhodl pro vojenskou dráhu. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a působil u letectva. S kapitulací v roce 1938 se nesmířil, a proto začátkem roku 1939 odešel do Krakova. Poláci však neměli o Čechy zájem, a tak s kamarády pokračoval do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie. Ve francouzské armádě působil do hořkého pádu Francie, načež odešel do Anglie, kde byl přijat do Královského letectva (RAF). Začal na letišti v Duxfordu u 310. čs. letecké stíhací perutě a od léta 1940 se zúčastňoval leteckých bojů. V Anglii bojoval i Karlův bratr Emil, který v leteckém souboji v roce 1943 padl. Válečnou činnost na základě vzpomínek Karla Mrázka poutavě popsal František Fajtl v knize „Velel jsem stíhačům .
Po skončení války se Karel Mrázek vrátil do vlasti. Po počáteční euforii z vítězství však přišel rok 1948 a po něm zproštění vojenské činné služby, perzekuce a pronásledování. Na tento okamžik vzpomínal generál Mrázek zvlášť trpce, protože dekret ministerstva obrany, který jej postavil mimo službu, podepsal tehdejší ministr obrany a Mrázkův oblíbený učitel, generál Svoboda. Na radu lékaře v roce 1949 opustil nezdravé brněnské ovzduší a odstěhoval se do Jablonce nad Nisou. V letech 1952 až 1974 pracoval v Autobrzdách. Ani v Jablonci však nenalezl klid, protože byl v neustálé péči státní bezpečnosti jako „politicky nespolehlivý . To bylo ocenění za jeho riskování života v boji za svobodu, tak se zachovala jeho vlast nejen k němu. Až teprve prezident Havel mohl říci na hřbitově Royal Air Force v Broowoodu v Anglii u příležitosti pietního aktu, že „země, která zapomněla na své hrdiny, se na ně rozpomíná . Za svoji odbojovou činnost obdržel Karel Mrázek celou řadu válečných vyznamenání a pamětních medailí, včetně vysokých anglických řádů DSO (Distinguished Service Order) a DFC (Distinguished Flying Cross). V roce 1989 se dočkal také vyznamenání ve své vlasti, kdy mu byl udělen Řád generála M. R. Štefánika. Generálmajor ing. Karel Mrázek zemřel v Jablonci 5. 12. 1998 ve věku 88 let.
(bt)

S použitím materiálu z literatury a webu města.