Jak regulovat počet výherních automatů

Tisková zpráva 27. 03. 2009

Zastupitelé včera vydali dvě Obecně závazné vyhlášky. Jedna stanovuje místa, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, druhá pak okruh vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů (VHP) povoleno.

Současné znění zákona o loteriích umožňuje neustálý růst počtu výherních hracích automatů. Od roku 1992, kdy jich bylo v ČR v provozu 20 000, jejich počet vzrostl více než 60 000. Jeden přístroj tak připadá na 170 lidí, čímž se ČR dostává na přední příčku v Evropě. Například ve Francii se o jeden přístroj dělí 18 tisíc obyvatel. Jihoevropané utrácejí nejvíce peněz v loterii, Britové za kurzové sázky, Češi přes polovinu z celkové stovky prosázených miliard v loňském roce vhodili právě do výherních automatů. V ČR je také povoleno 190 kasin a minimálně devět tisíc videoterminálů, jejichž počet nemůže obec regulovat žádnou obecně závaznou vyhláškou, protože povolování videoterminálů, propojených a řízených z centrálního systému, spadá do kompetence Ministerstva financí ČR.

Obecně závazné vyhlášky dle zákona o loteriích lze vydávat ve dvou variantách, kdy obec ve vyhlášce určí:

Město Jablonec nad Nisou má v současné době platnou a účinnou obecně závaznou vyhlášku o výherních hracích přístrojích vycházející z principu, že mohou být provozovány pouze vně zóny vymezené ve vyhlášce, s výjimkou heren, které jsou ve vyhlášce vyjmenovány. Město se rozhodlo přinést novou koncepci založenou na spolupráci s provozovateli výherních automatů, kteří se dobrovolně podřídí požadavkům města. Po vzoru Ústí nad Labem a Prahy a ve spolupráci s profesním sdružením UNASO byl vytvořen seznam základních požadavků na provozovatele, které by měli splnit do listopadu 2009, jinak jejich herně nebude povolen další provoz:

  1. Vnější projevy - dobrovolné odstranění všech vnější reklam upozorňující na hazardní hry i venkovních jackpotů z objektů, aby nic nemohlo ovlivňovat mladistvé a pobuřovat veřejnost.
  2. Kamerový systém - umístění kamerového záznamového zařízení o nejméně dvou kamerách, z nichž jedna bude zabírat prostor vchodu do provozovny a druhá hlavní prostor herny. Provozovatel bude schopen poskytnout záznam z kamer z období nejméně čtrnácti dnů zpětně.
  3. Regulovaný vstup - v době mezi 20 až 6 hodinou bude vstup hráčů do provozovny regulován, a to buď pracovníkem ostrahy, nebo dálkově obsluhou po provedení vizuální kontroly (kamera + bzučák).
  4. Omezení provozu - město ve vyhlášce přímo nestanoví možnou dobu provozu, dobrovolné omezení ze strany provozovatele však považuje za významný krok k eliminaci nežádoucích jevů.

Každé toto kritérium má bodové ohodnocení:

Minimální nutný počet pro zachování herny v příloze je 6 bodů. Hodnocení budou průběžně s důrazem na období 10 - 11/2009 provádět pracovníci státního dozoru a osoby pověřené starostou.

Druhá vyhláška stanovuje okruh vzdálenosti, v němž nesmí být provozování výherních automatů povoleno, a to je do 50 metrů od školských zařízení a do 10 metrů od budov zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví, přičemž vzdálenosti jsou měřeny od nejbližších rohů budov dle snímků katastrální mapy.