Peníze na záchranu stavebních památek

Tisková zpráva 27. 03. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou včera rozdělilo státní podporu v rámci Programu regenerace městské památkové zóny a schválilo i dorovnání částek na jednotlivé objekty z městského rozpočtu.

Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rozhodla přidělit pro rok 2009 Jablonci nad Nisou finanční podporu rovnou jednomu milionu korun. Rozdělení státní dotace a dorovnání z rozpočtu navrhla a schválila Komise pro realizaci Programu regenerace MPZ, včera pak i jablonečtí zastupitelé.

A tak na opravu fasádního pláště objektu Kamenná 11 půjde 960 000 Kč a na opravu okének pod římsou fary kostela Dr. Farského 40 000 Kč. Zastupitelé zároveň včera schválili také dorovnání obou částek do výše, jaké si opravy skutečně vyžádají, z městského rozpočtu. A tak na fasádu domu v Kamenné ulici přidá město 960 000 Kč, na faru kostela Dr. Farského 36 000 Kč, kdy se 9 000 korunami bude podílet i vlastník objektu, jímž je Náboženská obec církve československé husitské.