Dochované i zaniklé památky Mšena

O jabloneckých sochách

Zajímavou částí Mšena bývalo hospodářství zvané Hübnerhof. Založil ho rychtář Josef Martin Kittel, jenž ho později přenechal i s funkcí rychtáře svému zeťovi Johannu Josefu Hübnerovi. Do dvora se vcházelo branou, před níž stálo sousoší Piety z roku 1786. Tato ukázka pololidového baroka od neznámého autora zde měla své místo téměř dvě stě let.

Při přestavbě Mšena v 70. letech došlo i k budování nové školy a tehdy Hübnerhof zanikl. Poškozené sousoší bylo přemístěno do současného parku a v roce 1985 bylo restaurováno. Součástí opravy byli i dva andílci, jenže ty pár let po renovaci kdosi ukradl. V roce 2002 zajistilo město znovu opravu, avšak oba andílkové se opět stali obětí nenechavce.

Socha Kaiser Josef II.V 80. letech 19. století se přiostřily národnostní postoje Čechů a Němců. Na stavby pomníků Jana Husa či Karla Havlíčka odpovídali Němci sochami Josefa II. Na křižovatce nynějších ulic Palackého a U Kostela byla po dvouletém snažení „Výboru pro postavení pomníku císaře Josefa II.“ odhalen pomník glorifikovaného panovníka. Ke slavnostní události došlo 10. října 1909 za přítomnosti všech vrstev obyvatelstva. Mšenský kronikář Fidelio Finke k události poznamenal: „Významné je, že prostor, který byl díky štědrosti majitele Hübnerhofu pro pomník získán, se nachází nedaleko místa, kde císař Josef II. během své návštěvy Mšena v roce 1778 krátce odpočíval. Politováníhodné je jen to, že výbor zvolil pro pomník takovou formu, která se v blízkém okolí již šestkrát vyskytuje.“

Návrh sochy císaře Josefa II. z roku 1881 vytvořil zřejmě modelář blanenských železáren P. Veverka. Za odlitek mšenští zaplatili 400 zlatých, další zhruba dva tisíce je však stála kamenná část pomníku. Dílo bylo odstraněno poté, kdy nabylo platnost vládní nařízení z roku 1923 týkající se likvidace upomínek na Habsburky.

Aktivní činnost vyvíjel ve Mšeně i tzv. „Turnverein“ (Tělocvičný spolek). Dne 27. června 1909 odhalili turneři v Zahradní ulici (Gartenstrasse) pod Hübnerhofem pamětní kámen zakladatele turnerského hnutí Gustava L. Jahna. Dnes na tom místě stojí škola v Mozartově ulici. K zaniklým památkám Mšena patří bohužel i pomník obětí I. světové války, který stál před místním kostelem.

Václav Vostřák