Revitalizace školních hřišť

Tisková zpráva 29. 01. 2009

Ilustrační obrázek - dětské hřištěLibereckému kraji se podařilo získat nemalou dotaci na projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje - 2. etapa“, a to v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska. Žádost o dotaci byla předložena již v říjnu 2006 a teprve v srpnu 2008 byla přidělena dotace. Fyzická realizace proběhne v prvním pololetí letošního roku, výběrové řízení vyhrála firma Tomovy Parky s.r.o. Předmětem projektu je revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, přičemž 15 z nich se nachází v Jablonci nad Nisou. Na hřištích bude provedena demontáž nevyhovujících prvků, které jsou v havarijním stavu. Hřiště budou vybavena prvky novými atraktivními, vhodnými a prospěšnými pro věkovou kategorii dětí využívajících jednotlivá hřiště.

Celkové oprávněné výdaje projektu činí 421 038 EUR, výše přiděleného grantu je 357 882 EUR (85%), Liberecký kraj zajistí dofinancování ve výši 15% a partneři projektu, města Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov a Jilemnice se budou finančně podílet na kurzových rozdílech či případných vícepracích. Náklady na realizaci v Jablonci nad Nisou budou činit přibližně 6,5 mil. Kč.

V Jablonci nad Nisou se jedná o následující mateřské školy: