Tříděný odpad nadále zdarma

Tisková zpráva 23. 01. 2009

Výkupna sběrných surovin (nyní Kovošrot Group CZ a.s.) v ul. Želivského nadále ZDARMA odebírá papír, čirou folii, PET lahve a nápojové kartony (tetrapaky).

Papír je nutno roztřídit na tyto druhy:

V případě, že papír nebude roztříděn, či bude obsahovat příměsi (tj. provázky, igelitové pytle atp.), nebude přijat. Pouze za barevnou folii je účtován poplatek dle ceníku.

Tříděný odpad mohou na uvedené místo vozit občané i podnikatelé.

Podnikatelským subjektům tato výkupna zároveň nabízí (pouze za paušální poplatek dopravy) odvoz tříděného papíru přímo z jejich firmy. Více informací podá p. Waněk, Kovošrot Group CZ, a.s., tel. : 724 240 903.

Tímto upozorňujeme všechny podnikatele, že kontejnery na tříděný odpad jsou určeny výhradně pro občany. Nerespektováním tohoto upozornění, dochází k porušování příslušných předpisů v rámci ukládání odpadů.

Podnikatelé (původci odpadu) jsou povinni na vyzvání doložit způsob odstranění veškerého odpadu. V následujícím období budou intenzivně prováděny kontroly nakládání s odpadem.