Kdo pro Jablonec získavá peníze

Finanční prostředky z EU a ČR získává pro jabloneckou radnici oddělení dotací. Jedná se jak o velké investiční akce, tak o tzv. měkké projekty podporující zejména příhraniční spolupráci s partnerskými městy. Vedoucí oddělení, Iveta Habadová, nám prozradila, že se v loňském roce podařilo získat dotace v celkové výši 66,2 mil. Kč.

Mezi úspěšné jablonecké projekty financované z dotací patří např. regenerace historického centra města, stavba Spolkového domu či areálu Eurocentra. Na jaké projekty se vám podařilo získat finanční prostředky v roce 2008?

Z dotací ČR bych ráda uvedla rekonstrukci jídelny a spojovacího krčku v ZŠ Mozartova, přestavbu hřiště u ZŠ Pasířská, sanaci vlhkosti v kostele sv. Anny či nákup kompostérů pro individuální kompostování. V případě dotací EU se jednalo o zateplení ZŠ Pasířská, obnovu alejí v ulicích Opletalova a Široká, Sportovní hry mládeže partnerských měst 2009, územně analytické podklady a rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice F. L. Čelakovského ve Mšeně.

Liší se od sebe dotace z rozpočtu ČR a z EU? Pokud ano, v čem konkrétně?

Žádosti o dotace z ČR bývají jednodušší, i když se v některých případech jedná o milionové částky. Přílohou takové žádosti zpravidla bývá pouze investiční záměr akce. V případě žádostí o dotace z EU se jedná o velmi podrobné žádosti včetně příloh, jako jsou projektové dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí a někdy i stavební povolení, studie proveditelnosti, analýzy výnosů a nákladů, energetické audity apod.

Vaše oddělení získává finanční prostředky pro městský úřad. Pomáháte i jinde, např. jednotlivcům či jiným institucím?

Ano, poskytujeme bezplatné konzultace fyzickým osobám, podnikatelským subjektům, nevládním neziskovým organizacím či jiným institucím. Zjišťujeme, zda a z jakého dotačního programu je na projekt možné získat dotace. Budoucího žadatele nasměrujeme na základě vyplnění jednoduchého projektového listu k potencionálnímu poskytovateli dotace, který rovněž poskytuje své konzultace zdarma. Pokud jde o složitý proces administrativy, tj. zpracování žádostí o dotace z Evropské unie či České republiky, zpracování monitorovacích zpráv, vyúčtování projektů apod., vykonáváme tuto činnost výhradně pro městský úřad.

(kh)