Přeji všem dobrý rok

Rozhovor se starostou města Petrem Tulpou

Tentokrát výjimečně nepředstavujeme dalšího člena městského zastupitelstva. Cílem našich otázek se stal muž, s nímž jsme již v měsíčníku rozmlouvali a kterého většina Jablonečanů delší čas zná. Vždyť již druhý rok stojí v čele našeho města, jež v jednom rozhovoru přirovnal k velké lodi, kterou se nyní snaží kormidlovat, což rozhodně není jednoduché.

Na otázku, jak se má ke konci roku, poděkoval za optání a sdělil, že to docela ujde. Až na vybídnutí, zda by nechtěl poněkud rozvinout lakonické konstatování z úvodníku tohoto čísla měsíčníku, o mnoha akcích, které v uplynulém roce proběhly, stal se trochu sdílnější.

Nechtěl byste doplnit třeba pár slov o kultuře a sportu?

Jablonec byl v loňském roce na kulturní i sportovní akce nesmírně bohatý. Na některých jsme se přímo podíleli prostřednictvím „Projektu Jablonec nad Nisou 2008“ (velikonoční a podzimní slavnosti, vánoční trhy, Nisa - řeka, která nás spojuje, Jablonecké kulturní léto), jiné jsme zaštítili (Tanec, tanec…, Festival základních uměleckých škol Libereckého kraje), dalším jsme věnovali finanční dar. Sem patří například Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let nebo Jablonecký oštěp, který byl prvním poolympijským mítinkem zlaté Báry Špotákové. Společně jsme si připomněli i velká historická výročí, jimiž bylo bezpochyby dvousté výročí povýšení vsi Jablonec na městys a obdobné výročí narození prvního starosty města Josefa Pfeiffera. Oboje jsme také zaznamenali na ojedinělé medaili, kterou nyní postupně oceňujeme třináct významných osobností města. Snažíme se samozřejmě kulturu i sport ve městě podporovat i po stránce materiální. Opravili jsme palubovku v Corny městské hale, podklad zimního stadionu a tak dále… To jsem nevyjmenoval zdaleka všechno.

Já vím. Co tedy z jiné oblasti. Například hodně diskutovaná je bezpečnost města.

Letos by se měla uplatnit nová, zastupitelstvem schválená koncepce rozvoje a činnosti městské policie. Jen velmi krátce - jde o zavedení nového městského kamerového systému, který doplní „Varovný informační systém ochrany obyvatel“. MP by měla posílit o sedm strážníků a připravit společně s Policií ČR projekt „Okrskář“. Zároveň očekávám schválení projektu rekonstrukce staré hasičské zbrojnice ve prospěch městských strážníků a krizového řízení, jehož náklady přesahují sedmdesát milionů korun.

Dalším tématem je školství, zdravotnictví a volný čas.

To je naše priorita. I nadále chceme v rozpočtu města zachovat více jak 60 milionů pro rozvoj mateřských a základních škol. Každý rok poskytujeme městské nemocnici finanční dotaci, v roce 2008 to bylo necelých 13 a v roce 2007 celých 15 milionů korun.
Zrealizovat by se letos měl již schválený volnočasový park za ulicí F. L. Čelakovského. Popisovat další projekty by bylo na dlouhé povídání.

Věčným problémem Jablonce je doprava. Co nám o ní můžete povědět?

To je pravda. Několik základních kroků k jejímu zkvalitnění jsme už udělali. Rozhodli jsme o variantě tzv. dlouhého tunelu v oblasti Vrchlického sadů, zaměřili se na rekonstrukci ulice Podzimní, rozhodli o výstavbě dvou okružních křižovatek (Tovární / Liberecká, Pražská / Turnovská) i o humanizaci Podhorské a Pražské ulice. Schválili jsme koncepci dopravní infrastruktury a chceme realizovat městský cykloturistický okruh. Před námi jsou další dvě důležitá rozhodnutí - rekonstrukce současného autobusového nádraží v návaznosti na zajištění nové vlakové zastávky Jablonec n. N. - střed a úprava plochy před hlavním vlakovým nádražím v souvislosti s jeho kompletní rekonstrukcí. Zároveň chceme, aby se dokončila úprava komunikace z Liberce do Jablonce přes Kunratice, a to v co nejkratším možném období.

A co „horká témata“ - byty, odpady, teplo?

To vážně nejde vysvětlit jedním odstavcem. O teple jsem pár slov napsal v úvodníku. Tady spolupracujeme s Okresní hospodářskou komorou v Jablonci, která k tematice pořádá semináře a poskytuje i odborná posouzení. Ceny odpadů držíme dva roky na stejné úrovni, město vkládá do tohoto systému již 6,5 mil. korun. Pokud někde navýšili cenu odpadů, učinili tak z vlastní iniciativy. Bytová politika je oříšek. Na jedné straně chceme byty stavět, k tomu nás přivádí zájem podnikatelských subjektů, demografický nárůst počtu obyvatel, zájem o lokalitu Jablonce, na straně druhé narážíme na územní problémy a odpor místních obyvatel. Nic nechceme lámat násilím, ale bytový rozvoj město potřebuje.

Co nás čeká nového v roce 2009? Čím se bude Jablonec prezentovat?

Město Jablonec nad Nisou získalo v roce 2008 několik zajímavých cen - Město přátelské rodině (1. místo v ČR v kategorii měst od 10 001 do 50 000 obyvatel), Město příznivé pro podnikání (2. místo v Libereckém kraji) a Město vhodné pro spolupráci v Euroregionu Nisa (1. místo v Euroregionu v kategorii cestovního ruchu). Rádi bychom tento trend ještě zvýšili. Chceme se zapojit do projektu Místní agenda 21, kde jedním z bodů je i větší zapojení veřejnosti do rozhodování o městě formou veřejných diskusí a projednávání. Rádi bychom připravili partnerskou smlouvu s německým Kaufbeurenem. V červenci budeme spolu s Libercem hostit světovou olympiádu mentálně postižených Global Games.

A co nás, občany, čeká významného v tomto roce, co pocítíme na vlastní kůži?

Čeká nás přestavba středu města, oblast bývalé prodejny Jabloň se promění během dvou let ve výstavní obchodní centrum. V roce 2009 budeme mít problémy s dopravou na Dolním náměstí, protože započne výstavba polyfunkčního domu v Lipanské ulici. Na Ovocný trh převedeme městské trhy od Jabloně. Je tam parkoviště, dostatek prostoru i WC. Obnovovat se budou zanedbané parky, rekonstruovat letní kino a já bych byl moc rád, kdyby se povedla i rekonstrukce jablonecké smuteční síně.

Vaše slovo na závěr?

Přeji všem úspěšný rok 2009.