Město se ptá - kompostujete?

Tisková zpráva 07. 11. 2008

Až do 28. listopadu probíhá anketa k programu kompostování bioodpadu v Jablonci. Na webových stránkách města nebo ve vnitřním informačním středisku získají občané anketní lístky, které vyplněné odevzdají na stejném místě nebo odešlou elektronicky.

Hlavním cílem ankety je zjistit míru zájmu o kompostování. Lidé tak mohou případně i získat kompostér za dotovanou cenu 298 korun. A to lze díky tomu, že město získalo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 69 300 korun z Grantového fondu Libereckého kraje - program č.23 - Program podpory nakládání s odpady na území Libereckého kraje na projekt „Nákup kompostérů pro individuální kompostování“. Tato částka bude celá použita právě na nákup stovky kompostérů pro individuální kompostování.

Anketa - kompostéry