Zastupitelé přijali územně energetickou koncepci

Tisková zpráva 24. 10. 2008

Městským zastupitelům předložila včera předsedkyně poradního výboru pro energetiku Soňa Paukrtová aktualizaci Územně energetické koncepce a s ní související podnět na pořízení 50. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a záměr přijetí návrhu na „zákonné opatření“. Všechny tři části materiálu zastupitelé 17 hlasy z 25 přítomných schválili.

Předmětem materiálu byla jak aktualizovaná územně energetická koncepce, tak informace o průběhu jednání poradního výboru pro energetiku, včetně materiálů a výsledků analýz, které byly při jednáních výboru použity. Součástí byla i závěrečná zpráva výboru, jež jednoznačně říká, že: „Poradní výbor pro energetiku se seznámil na svých jednáních se všemi podkladovými materiály a jednohlasně podpořil přijetí navrhovaného usnesení".

Vztah mezi cenou TTO (těžký topný olej) a spotřební složkou ceny tepla

Na cenu tepla, tedy v dvousložkové ceně na výši spotřební složky ceny, má určující vliv cena paliva - v případě JTR většinou těžkého topného oleje (plyn byl v minulosti spalován z důvodu vyšší ceny pouze výjimečně).

V nedávné minulosti došlo k extrémním výkyvům na trhu paliv, kdy cena ropy na světových trzích v průběhu dvou let kolísala (1M průměr) mezi 361 (září 2007) - 759 USD/t TTO (červenec 2008) - tyto hodnoty jsou použity jako krajní hodnoty tabulky.

Kurz Kč/USD v průběhu dvou let kolísal (1M průměr) mezi 14 - 20 Kč/USD - což částečně tlumilo nárůst, ale nyní se dolar vrací na hodnoty okolo 18 USD/t TTO, tato hodnota je použita v tabulce.

V tabulce jsou namodelovány výsledné hodnoty spotřební složky ceny pro ceny ropy odstupňované po 50 USD/t v rozmezí daném nejvyšší a nejnižší cenou v minulém období při kurzu 18 Kč/USD.

cena TTO

USD/t TTO

361

400

450

500

550

600

650

700

759

kurz KCZ/USD

KCZ/USD

18

18

18

18

18

18

18

18

18

cena TTO

Kč/t TTO bez DPH

7 240

7 942

8 842

9 742

10 642

11 542

12 442

13 342

14 404

náklad na TTO

Kč/GJ vč. DPH

311,39

341,58

380,29

419,00

457,71

496,42

535,13

573,84

619,51

ostatní přímé náklady

Kč/GJ vč. DPH

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

42,04

spotřební složka celkem

Kč/GJ vč. DPH

353,43

383,62

422,33

461,04

499,75

538,46

577,17

615,87

661,55

Zároveň s přijatou koncepcí zastupitelé schválili i metodická opatření k zajištění realizace doporučených variant ÚEK týkajících se dalšího rozvoje energetického hospodářství města, které jsou předmětem energetického managementu na úrovni města. Návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce se dotýká nejen oblasti samosprávy, ale také výkonu státní správy. Proto bylo zákonné opatření členěno do oblasti samostatné působnosti a do výkonu činností v přenesené působnosti.