Tělovýchovná jednota Sokol

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v naší zemi. Svým vlasteneckým zaměřením měl silný vliv na formování národního cítění a jeho historie je odrazem pohnutých událostí ve státě i v Evropě. První jednoty vznikly již v roce 1862 v Praze a dalších městech.

V Jablonci předcházelo ustavení Tělocvičného odboru při České besedě. Tenkrát to bylo v našem městě považováno za provokaci českých obyvatel. Samostatná Tělocvičná jednota Sokol byla založena v září 1894.

Po „Mnichovu 1938 byli členové Sokola rozehnáni. Rok 1945 pro ně znamenal novou naději, a tak obnovili opět svoji činnost. Po převzetí budovy u městského parku zde pořádali veřejná cvičení, společenské večery, šibřinky, akce pro děti. Vyvrcholením byla účast na XI. Všesokolském sletu v Praze 1948. Avšak po roce 1949 upadla sokolská činnost znovu v nemilost.

Mnozí členové ale zůstali věrni a s novým elánem stáli u obnovy Sokola v roce 1990. Účast na Všesokolských sletech v Praze v letech 1994, 2000 a 2006 byla samozřejmostí pro nejstarší cvičence i pro ženy. Župních sletů se zúčastňují žákyně, předškoláci a rodiče s dětmi.

Dnes má jablonecký Sokol kolem 450 členů. Děti si rozvíjejí nejen své pohybové dovednosti, ale pořádáme pro ně i mikulášské nadílky, maškarní karnevaly či hledání pokladu. Děvčata od 7 do 12 let si osvojují základy gymnastiky, cvičení s hudbou a míčových her. Chlapci od 8 do 14 let se zaměřují na florbal. Florbal si rádi zahrají i mladí muži, kteří se zúčastňují turnajů a na jaře pořádají v naší sokolovně turnaj pro neregistrované. V herně stolního tenisu se scházejí seniorky a senioři a aktivně zde tráví své volné chvíle při stolním tenisu, vyjdou si i na výlet do okolí.

Velkému zájmu se těší cvičení seniorek v dopoledních hodinách, kondiční cvičení žen, aerobik a zdravotní cvičení žen i mužů „Aby záda nebolela . Při společném cvičení zapomínáme, že nás někde zabolí a je nám spolu dobře a veselo.

Vidíte sami, že naše činnost je bohatá, a proto přijďte mezi nás a přiveďte i své děti. Se cvičením lze začít v každém věku, chce to si jen říci: „Dnes jdu cvičit! Náš rozvrh najdete ve vývěsce v sokolovně nebo na www.sokol.jablonec.org.

Marta Skalická
starostka TJ Sokol