Grant pro cestovní ruch

Tisková zpráva 26. 09. 2008

Město Jablonec nad Nisou získalo grant na projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod. Hodnota projektu je 7.309 tis. Kč, z toho 6.760 tis. Kč tvoří dotace. Projekt je tříletý, začíná v srpnu 2008, končí v říjnu 2011 a je dílem Informačního centra v Jablonci nad Nisou.

Součástí projektu ROP je:

  1. Vznik a podpora aktivit Regionálního turistického informačního centra (RTIC), což si vyžádá vytvoření nového pracovního místa na pozici manažera RTIC.
  2. Turistický region Jizerské hory bez bariér (navazuje na již realizovaný projekt „Jablonec nad Nisou - město bez bariér“),
  3. Využití památek v produktech a programech ČR,
  4. Marketingová podpora a propagace turistického regionu Jizerské hory (Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko) a cílený marketing.
Jablonecké „Íčko“, které je autorem projektu, vzniklo jako první v regionu 2. prosince 1996.Je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu Jizerské hory a supluje neexistující destinační management Jizerských hor. Během své existencezískalo pět cen v soutěži Tourpropag Písek, prezentuje město ročně na výstavách a veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí a získalo 13 grantů a příspěvků z různých programů (Phare, SROP, CzechTourism, KÚLK, ROP atd.).