Miliardová investice do revitalizace centra

Tisková zpráva 30. 05. 2008

Pochvalu za přípravu zprávy i všech smluvních dokumentů si při jednání zastupitelstva vysloužil materiál o „REVITALIZACI A DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“, který zastupitelé včera jednomyslně na svém jednání schválili.

Tímto rozhodnutím schválili uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí se společností CRESTYL properties s.r.o. Město zveřejnilo svůj záměr prodat (pronajmout) pozemky v centru Jablonce nad Nisou vymezené ulicemi Generála Mrázka a Komenského autoru (předkladateli) nejvhodnějšího architektonicko - urbanistického investorského záměru na „REVITALIZACI A DOSTAVBU CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“ (I. etapa) 28. listopadu loňského roku. Zároveň vydalo podmínky, na jejichž základě byl hodnotící komisí nejvhodnější záměr vybrán.

CRESTYL properties s.r.o. je projektová společnost spadající pod správu společnosti Crestyl Management a.s. Jejím cílem je vybudovat moderní obchodní a společenské centrum v prostoru bývalé velkoprodejny Delvita, přilehlých parkovišť, tržnice. Společnost má 50 zaměstnaců s více jak desetiletou zkušeností s prací v nemovitostech a vlastní například v České republice sedm podobných lokalit jako je ta jablonecká. Na městském centru pracovali v Kladně, Opavě, Chomutově, před dvěma týdny otevřeli moderní obchodní centrum v Mostě a nyní soutěží se svým projektem na výstavbu sportovní arény v Hradci Králové.

Pro Jablonec mají připravený projekt obchodního centra nové generace s 16,5 tisíc m2 velkou prodejní plochou, s bezbariérovými vstupy, kde budou vhodně kombinovány obchody místních podnikatelů s nadnárodními značkami, služby a gastronomické prostory s dětským koutkem. Podle filosofie společnosti zde zákazník musí najít vše dle svých možností a momentálních potřeb v příjemném a kultivovaném prostředí. Celý záměr společnosti představuje investici dosahující 1 miliardy Kč.

Z původní lokality byla vyjmuta budova základní speciální školy a náhradou město společnosti Crestyl nabídlo park před Delvitou, pod nímž bude možné v případě potřeby využít prostory ke zřízení podzemního parkoviště. Parková plocha na povrchu však musí zůstat zachována.