Výběrové řízení skončilo

Tisková zpráva 30. 05. 2008

Pátá mimořádná schůze rady města, která se odehrála bezprostředně po zasedání městského zastupitelstva, měla ve svém programu dva body - odsouhlasení smlouvy o dílo na akci zateplení ZŠ Pasířská a výběrové řízení na funkci ředitele městské policie.

Z výběrového řízení na provedení zakázky zateplení školy na Žižkově Vrchu vzešla vítězně liberecká firma Brex, s.r.o. a radní včera odsouhlasili podpis smlouvy o dílo.

Druhým projednávaným bodem byl výsledek výběrového řízení na post ředitele Městské policie v Jablonci nad Nisou, které probíhalo minulý týden. Výběrová komise rozhodla o jeho ukončení bez vybrání vítězného kandidáta. Proto bude vypsáno výběrové řízení nové.