Všechny smlouvy schváleny

Tisková zpráva 25. 04. 2008

Oddělení rozpočtu a poplatků (od 1. 4. 2008 oddělení řízení organizací a rozpočtu) odboru financí a majetku přijalo od 1. února do 31. března šestnáct žádostí o půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Požádáno bylo celkem o 4 048 090 korun. Jelikož zastupitelé schválili v lednu fond o výši 16 mil. korun, doporučil výbor Fondu na zlepšení úrovně bydlení zastupitelům na včerejším jednání uzavřít všech šestnáct smluv.

Protože většina finančních prostředků z fondu nebyla vyčerpána, uvažuje se o přípravě druhého kola výzvy pro žádosti na půjčky, a to na podzim s termínem realizace v příštím roce.