Usnesení 28. 02. 2008

Usnesení z 1. mimořádné schůze Rady města Jablonce nad Nisou, konané dne 28. února 2008.

Usnesení RM č. 45/2008

Jmenování ředitele odboru financí a majetku

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k personální problematice úřadu a

jmenuje

s účinností od 1. 3. 2008 ředitelem odboru financí a majetku MěÚ Jablonec nad Nisou ing. Renatu Vítovou

Usnesení RM č. 46/2008

Dopis občana

Rada města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál k dopisu JUDr. Jaroslava Poklopa a informaci

bere na vědomí

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města