Historické perličky

Přeskočil jedoucí vlak, Ve čtvrtek do fronty na knihy...

Přeskočil jedoucí vlak

Před osmdesáti lety se u nás uskutečnil jeden z nejkurióznějších sportovního výkonu na lyžích. Jeho autorem nebyl Jára Cimrman, jak by se dalo předpokládat, ale Franz Kirschner z Jabloneckých Pasek. Podařilo se mu přeskočit vlak jedoucí z Pasek do Lučan. Nad tratí si předem připravil sněhový můstek a odvážně skočil. Kupodivu se mu nic nestalo. Jen následně prý měl obavy, aby nebyl za svůj chrabrý skutek vyznamenán pokutou od četníků. Jeho kamarád Erich Tham skok zdokumentoval, a tak víme, že se 24. března 1928 zrodilo v Jablonci extrémní lyžování.

Ve čtvrtek do fronty na knihy

Platilo to řadu let! Knihy vstutku hýbaly nejen Jabloncem, a to dokonce každý čtvrtek. Byl to den, kdy československá nakladatelství uváděla na trh knižní novinky. A když zrovna vyšly zajímavé tituly - chodilo se stát frontu.

Slavné bývalo knihkupectví, které vedl pan Jindřich Dolenský v Lidické ul. č. 4. Obchod s knihami tam fungoval přes půl století až do dob malé privatizace. Pak se přeměnilo na prodejnu s indickými potřebami a dnes zde najdeme fotoprodejnu. Pan Dolenský byl příkladem člověka, který přišel do Jablonce se seriózními úmysly za lepší budoucností. Knihkupectví měl nejprve v národní správě, a když mu ho znárodnili, vytrval a ještě dlouhá léta ho úspěšně vedl. Pamatuje si jej ještě někdo ze našich čtenářů?

Prodejen s knihami za socialismu v Jablonci mnoho nebylo. V rámci přechodu na plánované hospodářství byla knihkupectví sloučena a pozavírána. Zaniklo i slavné nakladatelství Emil Böhme, jež sídlilo o dva domy dál.
Významná byla městská knihovna. Vznikla již v roce 1919, tehdy ovšem jako německá. Česká knihovna přebrala v létě 1945 po zrušené německé budovu staré radnice na Dolním náměstí. Začínala téměř z ničeho, a tak byly důležité dary. Již 15. srpna zahájila činnost čítárna. V roce 1956 se přeměnila na Okresní lidovou knihovnou. Po vydání knihovnického zákona v roce 1959 bylo vytvořeno nové oddělení, které se věnovalo pravidelné péči o místní lidové knihovny v okrese. V roce 1969 byla knihovna přestěhována do náhradních prostor a začala celková rekonstrukce a přestavba budovy. Modernizace, plánovaná na tři roky, se protáhla až do roku 1978. Přibyla studovna, hudební oddělení a dodnes pozoruhodné audiovizuální středisko s otočným hledištěm.

O Jablonci mnoho knih za minulého režimu nebylo. Hned v roce 1945 vydal J. J. Volprecht český výtah z německé knihy o Jablonci z roku 1930. Na dlouho to byl ojedinělý vlastivědný počin. V průběhu 50. až 60. let sice tu a tam vyšly pamětní publikace k výročím dělnického hnutí, tělovýchovy, škol či podniků, ale nic o městě. Až v roce 1975 vyšla - jak jinak než k výročí, tentokrát 30 let osvobození - výpravná obrazová publikace o našem městě. Českém a již socialisticky přetvořeném. Předcházelo tomu dvouleté úsilí zdejších fotografů, především Josefa Vorla, Miloslava Kalíka, Gustava Hřebíčka a Jaroslava Poloprutského, kteří fotili vlídné stránky města. Kniha byla úspěšná, a tak se po třinácti letech dočkala druhého vydání.

Nedávno jsme na radnici „objevili v jedné zaprášené polici sadu originálních diapozitivů, které sloužily k výrobě této publikace, ale i celé řady pohlednic a prospektů ze 70. a 80 let.

Vlastivěda, a hlavně ta, která popisovala převážně německou kulturu v pohraničí, se tehdy moc nenosila. Věnovalo se jí jen několik badatelů a ti si museli na publikování ještě mnoho let počkat.

Lukáš Pleticha