Deregulované nájemné od srpna

Tisková zpráva 15. 02. 2008

Při srpnového jednání v roce 2006 schválila rada města jednostranné zvýšení nájemného od 1. února 2007 v obecních bytech. Tak se nestalo, avšak včerejší rozhodnutí městských radních bylo kladné a deregulace nájemného bude platit od 1. srpna 2008.

S účinností od 31. března 2006 byl přijat zákon o jednostranném zvyšování nájemného za byt. Na jeho základě je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně vždy k 1. lednu. Může být zvýšen i v dalších měsících, ale nikoliv zpětně, pokud není dohoda s nájemcem jiná. Jednostranné zvýšení během dvanáctiměsíčního období nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného.

Zvyšování se nevztahuje na nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace. Nevztahuje se ani na nájemné v bytech a v bytových domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993.

Účinnost tohoto zákona končí dnem 31. prosince 2010. Výsledkem jednostranného zvyšování nájemného by mělo být vytvoření podmínek pro sjednávání principu smluvního nájemného a jeho změn po skončení čtyřletého období.

Aby nájem mohl být zvýšen k 1. srpnu musí být nájemci informováni o změně písemně nejméně tři měsíce předem, tedy nejpozději do konce dubna tohoto roku.