Aby chodci byli vidět

Tisková zpráva 15. 02. 2008

Včera radní projednali a schválili žádost o dotaci z Programu rozvoje Libereckého kraje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, kterou kraj vyhlásil na rok 2008 a jejím cílem je zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Jablonecká radnice žádá o dotaci na vrchní oboustranné nasvícení pěti přechodů pro chodce a na spodní světelné zvýraznění jednoho dalšího. Konkrétně se jedná o přechod ulice Pražská u křižovatky s ul. U Balvanu a u křižovatky s ul. Nákladní, přechod ulice Rýnovická u křižovatky s ulicí Riegrova, dále pak na Horním náměstí u křižovatky s ulicí Větrnou a v ulici Vysoké u křižovatky s Jitřní. Spodní světelné zvýraznění je navrhováno na silnici U Přehrady u křižovatky s ulicí Sv. Čecha.

Nasvícení přechodů bezesporu zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu, protože řidič už z dálky včas vidí přechod i chodce na něm. Spodní nasvícení navíc upozorňuje na zvlášť nebezpečné místo, kde se odehrávají často nehody. „Přechody, zvláště v zimě, jsou natolik nebezpečné, že bych se přimlouvala za nasvícení téměř všech ve městě, protože to řidičům velmi pomůže,“ prohlásila radní a senátorka Soňa Paukrtová.

Navrhované přechody jsou zvoleny na základě dlouhodobého sledování nehodovosti Policií ČR a po podrobných konzultacích s pracovníky dopravního inspektorátu. Odhad nákladů na jejich vybudování se pohybuje kolem částky 600 tisíc korun bez DPH.