Hotel Praha - lesk, sláva, zmar a naděje

Centrum našeho města prošlo od devadesátých let uplynulého století význačnými změnami. Dopravní tepny nahradila rozsáhlá pěší zóna, zmizely šedé asfaltové chodníky, vyměněno bylo pouliční osvětlení i drobný mobiliář. Také fasády domů byly v mnoha případech renovovány a často září barvami, přibyly i zcela nové objekty. Ne všechno je ale takové, jak bychom si přáli.

Platí to také o Komenského ulici, která dnes už nepůsobí tak monotónním a ponurým dojmem, jako před lety. Většina objektů již má opravený kabát a nový dům na rohu ulic Komenského a Anenské zapadl do města tak dobře, jakoby tady stál odedávna. Horší je to s domem číslo 6, bývalým hotelem Praha.

Hotel zde stál již v dobách, kdy tato ulice byla ještě prašnou a blátivou komunikací a místo aut po ní jezdily povozy obchodníků a trhovců. Jeho minulost sahá až do roku 1879, kdy pozemek se starším domem a zahradou koupil Gustav Geling. Ten původní objekt odstranil a na jeho místě dal postavit hotelový areál s restaurací, pokoji a s velkým, bohatě dekorovaným sálem, jehož součástí bylo i jeviště. Rodina Gelingů, jež propůjčila hotelu své jméno, ho vlastnila až do roku 1944. Tehdy hotel koupil Hermann Winkler, ale již po dvou letech byl jeho majetek zkonfiskován. Od roku 1951 do roku 1990 pak hotel provozoval státní podnik Restaurace a jídelny, který ho nakonec prodal pražskému Družstvu Tourgent.

V dobových pramenech se dočteme, že hotel nabízel místo pro ustájení padesáti koní a k tomu zde byl i prostor pro odstavení odpovídajícího množství povozů. Doba se však měnila stejně bouřlivě jako dnes. Počátkem nového století začala pod okny jezdit moderní elektrická dráha, v roce 1902 byla zastavěna úzká proluka mezi dnešními domy číslo 4 a 6, za čas se zde objevily i první automobily. Sál býval centrem kulturního dění ve městě. Předtím než bylo v roce 1907 postaveno městské divadlo, využívali prostorné jeviště známí umělci, hrála se tady divadelní představení, pořádaly koncerty, vystupovali zde oblíbení komici, zpěváci i baletní umělci.

Již v roce 1945, kdy se nájemcem stal Jan Semerád, nesl podnik na tehdejší Třídě maršála Stalina název Hotel Praha. Ani později nepřestal patřit k významným místům zábavy Jablonečanů. Nesčetné bály, kulturní pořady, ale i stranické či odborářské konference a podnikové dýchánky tady nacházely své zázemí. Sál býval dokonce i kolbištěm boxerů a zápasníků. Ani tento výčet není jistě úplný, tomu ale tento článek neslouží.

Většina z nás má toto kdysi známé pohostinství s bufetem v Komenského ulici ještě v dobré paměti. Jablonečanům restaurant sloužil až do doby nepovedené privatizace, kdy nový majitel pohostinství zrušil a jeho prostory pronajal vietnamským trhovcům. V oknech, kterými hosté mohli kdysi sledovat ruch města, visí dnes veteš dobře známé provenience a objekt tak rozhodně nepatří k ozdobám města. Neudržovaná a tudíž chátrající budova na hlavní třídě se stala ostudou a bolákem celého centra. Opadávající omítka, rozbitá okna, děravá střecha... Nic na tom nezměnil ani fakt, že se jedná o objekt zapsaný do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Bývalý pražský majitel se dostal do konkurzního řízení a po dlouhých průtazích a obstrukcích se nakonec uskutečnila dražba hotelu Praha. Úspěšným vydražitelem a novým vlastníkem nemovitosti se stal jablonecký podnikatel Jaromír Schubert. Před několika dny vyhověl mé žádosti a objektem mne provedl. A věřte, nic příjemného na mne nečekalo. Posuďte sami:

Již vstup do temných místností bývalého restaurantu není vábný. Tržnice k prasknutí napěchovaná nekvalitním zbožím nabízí kulturu prodeje, jež rozhodně není hodná těchto zeměpisných poloh. Místnosti ve vyšších patrech jsou zcela zdevastované, na mnoha místech jsou viditelné stopy po zatékání, houba tady nachází živnou půdu. Žalostný je pohled do bývalých hotelových pokojů. Nakonec jsme navštívili chloubu hotelu - velký sál. Místo jevištní opony zazděný otvor, hromady haraburdí. Jen stěny, lustry, veliké zrcadlo či sálový balkón jsou ještě pozůstatkem někdejší slávy. I laický pohled nenechá nikoho na pochybách o tom, že se jedná o památku nanejvýš ohroženou.

Co tedy bude s hotelem Praha dál? Původní způsob využití se zdá být nenávratnou minulostí. Dnešní doba si žádá moderní obchodní centra různorodého využití, podobná těm, jaká známe z větších měst nebo ze zahraničí. Zdá se, že právě teď má Jablonec velkou šanci. Bude ovšem jistě záležet nejen na majiteli, ale i na vstřícnosti a velkorysosti města.

(os)