Z historie jabloneckého školství

Závěrečný díl - Odborné a střední školství ve druhé polovině 19. století

Specifika jabloneckého průmyslu určila vývoj místního odborného a středního školství. Již v roce 1855 byla v rámci jablonecké obecné školy zavedena rozšířená výuka kreslení. Velkou zásluhu na založení odborné školy měl Průmyslový vzdělávací a podpůrný spolek (Industrieller Bildungs und Unterstützungsverein). Diskuze o významu odborného vzdělávání pro kvalitu a konkurenceschopnost řemeslné výroby rezonovala i v odborných časopisech a Obchodní a živnostenská komora v Liberci tyto snahy plně podporovala.

Odborná škola pro modelování a kreslení (Fachzeichnen und Modellierschule) zahájila výuku 1. prosince roku 1870. Vyučování probíhalo denně odpoledne a v neděli tak, aby ho mohli navštěvovat i zaměstnaní frekventanti. Docházka byla dobrovolná. Škola měla však příliš mnoho problémů, aby se dokázala udržet a v roce 1874 zanikla.

Hospodářská krize, která na jablonecký průmysl dolehla plně v letech 1875 - 76, byla impulzem k jednání o vhodnějším uspořádání poměrů v místní výrobě. Jedním z navrhovaných opatření, která měla tyto poměry v dlouhodobém horizontu zlepšit, bylo i obnovení odborné školy. Záležitosti se tentokrát ujalo okresní hejtmanství v čele s baronem Johannem Wraždou von Kunwald a jeho snaha byla po několikaletém snažení korunována úspěchem.

Řemeslná škola pro kreslení, modelování a cizelování (Gewerbliche Zeichen, Modellier und Ziselierschule) zahájila činnost 1. května roku 1880, zpočátku ještě jako součást Státní řemeslnické školy v Liberci. Později se osamostatnila a v červenci roku 1882 se přestěhovala do nově postavené budovy.

Vyučovací program byl rozvržen do dvou, později do tří let s řádnou denní docházkou. Škola nabízela i jiné typy výuky přizpůsobené místním podmínkám. Každou neděli dopoledne se otvírala veřejná kreslírna spojená se sbírkou vzorů. Dále tu byla také odpolední pokračovací škola, určená především pro pracující dělníky nebo učně. Již v roce 1881 začalo vyučování v okolních obcích (Lučany, Smržovka, Albrechtice, Horní Tanvald a Jiřetín, Potočná, Polubný, Desná). Ve stejném roce byl otevřen i kurz kreslení pro žáky měšťanských škol.

V souladu s potřebami místního průmyslu a obchodu vznikla v roce 1891 také Obecní obchodní škola (Communal-Handelsschule). Návrh na její zřízení vzešel ze zasedání zastupitelů města v roce 1889 a podpořili ho i zdejší průmyslníci a obchodníci. Již za necelý rok byla pro tento účel postavena budova na dnešním Horním náměstí. Žáci zde absolvovali dvouletou řádnou denní docházku. Vedle toho nabízela škola ještě pokračovací obchodnický kurz. Brzy přibyly samostatné kurzy angličtiny a francouzštiny. Význam exportu se projevil při rychlých změnách statutu školy. V roce 1898 se kuratorium rozhodlo prodloužit docházku o další ročník, čímž by se dosud dvouletá obchodní škola změnila ve vyšší obchodní školu. Z ministerstva vyučování však vzešel podnět k dalšímu rozšíření. Od září roku 1899 tak měla zdejší obchodní škola formu čtyřleté obchodní akademie.

V roce 1898 bylo pak v Jablonci otevřeno reálné gymnázium. Tento typ školy byl kompromisem mezi humanitně zaměřeným gymnáziem a přírodovědně orientovanou reálkou. První dva roky byla výuka jednotná a poté se studenti rozhodovali buď pro humanitní směr, nebo pro praktičtěji zaměřený reálný směr. Zřizovatelem školy bylo původně město Jablonec, v roce 1908 ho pak převzal stát.

Na počátku 20. století sílilo v Jablonci volání po zřízení vyšší školy pro dívky. Ta byla otevřena jako státní až v roce 1919. Po dvou letech ji převzalo město. V roce 1922 bylo původní lyceum změněno na Reformované reálné gymnázium (Mädchen-Reformrealgymnasium).

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie
Foto: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.