Jsem opět legálně nevinný

Tisková zpráva 09. 11. 2007

Zprávu o tom, že krajský soud zrušil rozhodnutí okresního, sdělil svým kolegům zastupitelům na včerejším jednání Jindřich Berounský. „Možná, že každého tím nepotěším,“ podotkl v úvodu svého sdělení.

Zároveň J. Berounský poděkoval všem, kdo věřili v jeho nevinu, zvláště pak senátorce Soně Paukrtové, která jej zastupovala v radě města, i místostarostovi Lukáši Pletichovi, jenž ho po celou dobu podporoval. Příští, tedy prosincové zasedání městského zastupitelstva by mělo pro Jindřicha Berounského opět volebním, neboť by ho zastupitelé měli opět potvrdit do funkce člena městské rady.