Proměny Vysoké ulice

Zmizelý Jablonec

Původní spojení středu města s Pasekami vedlo Mlýnskou ulicí. V roce 1850 byla vytyčena nová ulice, která v pravém úhlu navazovala na Mlýnskou ulici. Poté vedla v přímém směru přes návrší a napojila se v Pasekách do dnešní Chelčického ulice. Byla případně pojmenována Vysokou ulicí. Je to typický příklad vhodného názvu ulice, který dokáže přečkat věky.

V 60. letech minulého století vznikl názor, že je třeba přebudovat celé části města. Na hranici Pasek a Jablonce bylo vymezeno území ulicemi Podhorská, Jitřní, Vysoká, Podzimní, Pod Skalkou, Smetanova, U Přehrady a Chelčického. Předpokládalo se, že zde bude postaveno 950 nových bytů. Celou tuto část města mělo obývat 8000 lidí. Počítalo se samozřejmě i s tzv. občanskou vybaveností. Ve dvou etapách zde pak bylo zlikvidováno 102 bytů.

Nejstarší památkou ve Vysoké ulici je kovaný železný kříž se stříškou a plechovým korpusem Krista. Je umístěný na dvou kamenných stupních a je datován rokem 1777. Na rohu ulic Vysoké a Švédské ho dal postavit majitel první pasecké brusírny, pan Klinger. Stojí na hranici paseckého a jabloneckého katastru.

Na rohu ul. Vysoké a PodzimníVe stejných místech byl také roku 1882 založen židovský hřbitov. Ten byl zrušen a poměrně necitlivě zlikvidován v roce 1968; v té době byl majetkem židovské obce. Zrušeno zde bylo 343, většinou neudržovaných hrobů. Součástí hřbitova byla i budova márnice, č. p. 1137, Vysoká 57, s obytnou částí.

Ačkoliv původní projekt z roku 1965, vypracovaný architektem J. Patrným, doporučoval celý prostor po zrušeném hřbitovu nezastavět a zachovat i zdejší zeleň, byly nakonec na jeho místě postaveny dva dvanáctipatrové domy. Tato jablonecká „dvojčata se stala dominantou celého prostoru.

Pozemky v okolí dnešního sídliště Šumava umožňovaly provozovat i drobné soukromé zemědělství. Příkladem toho byl pan Rudolf Zima, jehož dům s hospodářstvím se nacházel ve Skelné ulici 35, čp. 1003. Na jeho místě dnes rovněž stojí panelové domy.

Na křižovatce Vysoké a Mánesovy ulice byl od roku 1905 secesní obytný dům vybudovaný stavitelem S. Arnoldem pro Antona Hesche. V objektu bývala hospoda, drogistický obchod Sussmann a později i uliční výbor a prodejna potravin (viz Josef Kunc „Zmizelé domy ). Posledním provozovatelem před demolicí byla liberecká Jednota se smíšeným zbožím.

Kromě mnoha obytných domů zmizely ve Vysoké ulici i dílny Kovozpracujících závodů, pozdějšího Javozu, které stály o kus níž. Krátká spojka v těchto místech propojovala Vysokou a Paseckou ulici.

V 70. letech se také značně proměnil pohled z Podhorské, tehdy Gottwaldovy ulice směrem k novému sídlišti. Způsobily to hlavně dvě ladné křivky několika osmipatrových panelových domů v Jeronýmově a Vysoké ulici.

Jablonec se tedy také v těchto místech výrazně změnil a názory na současný stav se mohou samozřejmě lišit. Bylo zbouráno mnoho zajímavých domů, které tehdejší společnost nedokázala dobře udržovat. Na druhou stranu nutno říci, že se zlepšila úroveň bydlení pro značný počet obyvatel našeho města.

Václav Vostřák