Politický a veřejný život

Politický a veřejný život v roce 2004

MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD

PONDĚLÍ 17.5. - Aby zlepšil svoji práci, zapojil se městský úřad do tříletého projektu CAF. Ten byl vytvořený ministry zemí Evropské unie odpovědných za veřejnou správu.

DNY 11.-12.6. - Výchovně rekreační pobyt ve Starých Pavlovicích připravily pro romské děti Městský úřad v Jablonci, konkrétně oddělení sociálně právní, ve spolupráci se Speciální školou v Liberecké ulici a skautským oddílem Perštýn. Cílem programu bylo uvést děti do nového prostředí, upevnit sociálně-hygienické návyky a navázat na výchovnou a vzdělávací činnost v přípravné třídě speciální školy. Zúčastněné děti dostaly šanci osamostatnit se, začlenit se do neznámého prostředí a získat sebejistotu bez nejbližších členů rodiny. Dvoudenní, výchovně rekreační pobyt se konal ve Starých Pavlovicích u Liberce. Pobyt byl odměnou za celoroční docházku do přípravného ročníku a za snahu rodiny zajistit dětem příznivé podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Na závěr byly přizváni i rodiče, kteří si mohli prohlédnout místo, kde děti byly. Vedle toho je čekalo i vystoupení dětí, lektorka logopedie předvedla ukázky práce. Následoval společný odjezd k Prosečské chatě, odkud vedla trasa Pohádkovým lesem. Veškeré náklady spojené s ubytováním, stravou, materiálním zajištěním činností, lektory, cestovné a vstupné hradil městský úřad.

ČTVRTEK 17.6. - Na Mírovém náměstí se uskutečnila jedna z etap preventivního projektu Mise Dětství bez úrazů. Program upozornil děti, rodiče, pedagogy a veřejnost na vážný problém úrazů dětí a možnosti ochrany před úrazy. Městem projel peloton dětských cyklistů v doprovodu hlídek Policie ČR, Městské policie a symbolické „protiúrazové sanitky“. Ta přivezla našim základním a mateřským školám zdarma balíčky pomůcek na podporu prevence úrazů. Současně probíhal preventivní výukový program pro školy. Na závěr vypustily děti do vzduchu 300 balónků jako symbol každoročně úrazy zmařených dětských životů.

ÚTERÝ 29.6. - Tonda Obal - maskot třídění odpadů, zavítal v rámci Barevných dnů do Jablonce. Na Mírovém náměstí pobyl celé dopoledne. Program, určený hlavně dětem, byl zaměřený na třídění odpadů. Akci pořádal Ekokom a městský úřad.

SOBOTA 11.9. - Jablonec se připojil městům oslavujícím památky. Den památek se konal v rámci projektu Jablonec 2004. Samotná radnice byla otevřena celou sobotu a svým návštěvníkům nabídla řadu zajímavostí. Lidé mohli bez obav vstoupit do kanceláře starosty i sekretariátu a vše si prohlédnout. S průvodcem šlo vystoupat na radniční věž a pohledět na Jablonec z ptačí perspektivy. Připravena byla výstava maket jabloneckých a jizerskohorských rozhleden a kronik. O tom, jak se daří postupně rekonstruovat domy v městské památkové zóně, jsme se dozvěděli při promítání obrázků v obřadní síni. Ocenění pak byli ti majitelé, kteří postupně rekonstruují své domy v městské památkové zóně. Poděkoval jim sám starosta, který je v rámci svého programu přijal mezi čestnými hosty. Setkání pak korunoval v divadle koncert Královského orchestru z Dánska.

PONDĚLÍ 1.11. - Dušičky se bývalého hřbitova ve Mšeně už netýkat nebudou. Hřbitov, který nefungoval více jak tři desítky let, byl koncem roku přetvořen na dětské hřiště s atrakcemi. Město do plochy čtyř tisíc metrů čtverečních investovalo na osm set tisíc korun.

BYTOVÝ FOND

PONDĚLÍ 24.3. - Skončila letošní šance půjčit si od radnice peníze na vylepšení bytů a domů. Bytový fond byl pro občany k dispozici podruhé, tentokrát obsahoval jedenadvacet miliónů korun. - Součástí této kapitoly jsou grafy o rozestavěných bytech, počtech povolených a zahájených bytů včetně cen a dále:

INFORMAČNÍ CENTRUM

PÁTEK 23.7. - Turistické informační centrum mělo uzávěrku pro katalog ubytování. Zájemci o zveřejnění, kteří nabízeli ubytovací služby v Jablonci nad Nisou a okolí, mohli inzerovat zdarma bez fotografií ubytovacího zařízení nebo za 1 500 Kč - inzerce včetně barevných fotografií.

Další informace o katalogu:

STŘEDA 2.12. - Rok ještě neskončil, ale už jsme si mohli nakoupit v turistickém informačním centru v přízemí radnice nové nástěnné a stolní kalendáře na rok 2005. Konkrétně šlo o stolní kalendář Jizerské hory s dobovými pohlednicemi a texty Miloslava Nevrlého a nástěnný kalendář Jablonec nad Nisou a okolí - obrazový kalendář se čtrnácti listy s fotografiemi Miloslava Kalíka. Zadní strana obsahovala třináct kapesních kalendáříků s motivy jednotlivých listů.

VÝZVA MĚSTA OBČANŮM

NENECHTE SE ZASKOČIT PŘI VYDÁNÍ PRVNÍ OBČANKY: Občanský průkaz je ze zákona povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. O vydání prvního občanského průkazu může požádat 60 dní před dovršením 15 let věku, a to prostřednictvím zákonného zástupce, nejpozději však v den 15. narozenin. Oproti jiným dokladům se zde kromě jiného předkládá i doklad o státním občanství, jehož získání může trvat o něco déle, než si zájemci představují. Městský úřad v Jablonci nad Nisou informuje o těchto náležitostech prostřednictvím základních škol, v době prázdnin na ně upozorňujeme přes média.

Při žádosti o první občanský průkaz se předkládá:

Žádost o vydání občanky žel není možné stáhnout z internetu, protože se zpracovává počítačově a je tedy nezbytné použít originální tiskopis. Ten je možné vyzvednout v informačních centrech městského úřadu, a to na radnici i v Komenského ulici.

PARTNERSTVÍ

PONDĚLÍ 21.6. - Starosta přijel studenty z Gymnázia Jakoba Brückera z německého Kaufbeuerenu. Jedenáct let trvá přátelství této školy a Gymnázia Dr. Randy.

USNESENÍM 78/2004 - Rada města Jablonce schválila bezplatnou přepravu občanů německé národnosti v autobusech MHD, kteří se prokáží časově omezenou jízdenkou popsanou v důvodové zprávě, zakoupenou v oblasti Žitavy, Görlitz a Bautzen. Doporučila akciové společnosti ČSAD zapracování podmínek přepravy občanů německé národnosti dle bodu 1 tohoto usnesení do Smluvních přepravních podmínek.

PÁTEK 24.9. - Jablonecké podzimní slavnosti se staly kulisou podepsání deklarace o upevnění vzájemných vztahů mezi Jabloncem a italským Marscianem. Od zahájení spolupráce a partnerství uplynulo letos pět let.

STŘEDA 15.12. - Byla podepsána v obřadní síni dohoda o přátelství a spolupráci s polským okresem Jelenia Gora.

REKONSTRUKCE, STAVBY

STŘEDA 28.4. - Vikář litoměřického biskupství se dohodl s představiteli města na bezplatném převodu římskokatolického kostela sv. Anny. Připravuje se darovací smlouva. Po rekonstrukci by měl kostel sloužit k pořádání kulturních a společenských akcí. Do zatím nevyužitého a chátrajícího svatostánku bude zapotřebí zhruba dvacetimiliónová finanční injekce, kterou musí sehnat město.

STŘEDA 7.7. - Začala oprava vnitřního traktu jablonecké radnice. Šlo o plánovanou investiční akci schválenou zastupiteli již v lednu společně s dalšími investicemi v rámci rozpočtu města. Vnitřní trakt radnice, kam vedou okna některých kanceláří i veřejných prostor, nebyl dosud nikdy opravován. Byl původní z let, kdy se radnice postavila (1931-1933) a jeho současná podoba byla už neúnosná. Práce zahrnovaly okopání staré omítky a nanesení nové plus instalování nových plechů na římsy a parapety a výměnu háků u okapu. Práce prováděla firma BAK a.s. v termínu od července (do poloviny září) tak, aby stavba nerušila společenské akce v budově radnice, například svatby nebo vítání občánků. Celková cena rekonstrukce činila 5,1 mil. Kč.

STŘEDA 14.7. - Začala první etapa náročné rekonstrukce vzácné secesní vila z roku 1900 v Soukenné ulici ( naproti kostelu sv. Anny). Vila v současné době slouží jako bytový dům a je součástí městské památkové zóny. Město začalo s opravou vnější fasády, na kterou letos získalo 300 tisíc korun z dotace ministerstva kultury. Celkové náklady na zahájenou stavbu byly spočítány na 1 850 000 korun a práce byly rozděleny do dvou etap - na rok 2004 a 2005.

Vila v Soukenná ulici čp. 15 - je památkově chráněný objekt ve vlastnictví Města Jablonce nad Nisou. V roce 1998 byla provedena rekonstrukce střešního pláště. Finanční náklady tehdy činily 800 000 korun. Letos byla zahájena I. etapa rekonstrukce fasády. Práce budou pokračovat i v příštím roce 2005, kdy také celá dům získá novou barvu. Z celkového rozpočtu na rekonstrukci bylo v roce 2004 proinvestováno už 1 200 000 Kč.

Mezi dalšími významnými stavbami, které letos obdržely finanční podporu z programu regenerace městské památkové zóny patřila Sokolovna ve Fügnerově ulici, kostel sv. Anny, kostel na Horním náměstí, domy na pěší zóně v Lidické i v Kamenné ulici.

Přehled o rozdělených příspěvcích programu MPZ:

objekt

státní podpora

podpora města

Sokolovna

610.000

500.000

Soukenná 15

300.000

300.000

kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

-

500.000

kostel Sv. Anny

-

200.000

fara kostela Dr. Farského

-

225.000

Opletalova 29

-

55.000

U Staré Lípy 10

-

25.000

Lidická 20

-

65.000

Kamenná 16

-

40.000

Podhorská 39

-

40.000

rezerva

-

50.000

celkem

910.000

2.000.000

STAROSTA, VEDENÍ, ZASTUPITELSTVO

STŘEDA 17.3. - Konalo se první z osmi setkání představitelů města s občany. Starosta s vedením vyrazil na úvod do Mšena.

ÚTERÝ 29.6. - Starosta Jiří Čeřovský přijal účastníky prvního Sympózia umělecko průmyslových škol Libereckého kraje. Sympózia se zúčastnili studenti ze všech uměleckoprůmyslových škol v kraji a dále mladí lidé z Německa, Polska, Francie, Bulharska, Slovenska, Itálie a Řecka. Studenti pracovali ve výtvarných dílnách a svá díla následně představili na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.

PONDĚLÍ 2.8. - Začala zatím nejrozsáhlejší oprava ulic a chodníků soustředěná do jednoho místa. Šlo o akci schválenou zastupiteli v lednu, při které nový povrch dostaly ulice a chodníky v lokalitě kolem bývalého kina Oka - konkrétně Svatopluka Čecha, Mlýnská, Skelná, část Vysoké a V Luzích. Protože šlo o rozsáhlou akci, která přinesla lidem z okolí určitá omezení, uspořádala radnice ještě před zahájením stavby schůzku s občany, s firmami, s dodavateli, stavebním dozorem a projektantem. Koncem srpna bylo několik nově opravených ulic a chodníků za zhruba třicet miliónů korun z rozpočtu města. Menší rozsah oprav zasáhl ulici Libereckou (oprava části vozovky a chodníku od divadla až za Speciální školu), chodníky v ulici Nová Pasířská a ulice Ještědská na Žižkově vrchu dostala nový povrch.

NEDĚLE 15.8. - Na stadionu Střelnice se hrálo fotbalové utkání mezi fotbalisty Jablonce a FK Baník Ostrava. Pořadatel utkání připravil pro zápas taková opatření, aby proběhl v klidu a nedotklo se jej ani to, že v části stadionu Střelnice byla výstavba jižní tribuny. Protože vše proběhlo hladce a nedošlo k žádnému narušení pořádku, poděkoval starosta za profesionální přístup všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění bezpečnosti. Na pořádek a bezpečí dohlížela bezpečnostní služba pořadatele FK, dále Policie ČR a pod jejím vedením i městští strážníci.

ČTVRTEK 16.4. - Zastupitelé na svém zasedání podpořili myšlenku přebudovat základní školu E. Floriánové ve spolkový dům. Dále přijali studii širšího centra v místech dnešního autobusového nádraží, kde se počítá s vybudováním dvaadvaceti příjezdových a odjezdových stání pro městskou i vnitrostátní linkovou dopravu. Navazovat by na něho měl železniční regiotram.

PONDĚLÍ 26.7. - Starosta města svolal veřejné jednání zastupitelstva města k jediné otázce - stavba tribuny jih na stadionu Střelnice. Sešlo se jednadvacet zastupitelů - z třiceti, aby rozhodli o dalším postupu prací. Podle původních plánů měla být tribuna dostavěna a uvedena do provozu společně s atletickým stadionem 3.9.2004. Zastupitelé rozhodli o tom, že práce na stavbě tribuny budou pokračovat, aby výše uvedený termín byl dodržen, i přes nedořešenou státní dotaci ministerstva školství ve výši 8,1 mil. Kč. Při jednání na ministerstvu školství byla dotace městu opětovně přislíbena, ale termín uvolnění byl reálný až na přelomu září a října. Celkové náklady na stavbu tribuny jih - 35,5 mil. Kč. Smluvní vztah byl uzavřen na práce v objemu 17,8 mil. Kč (5,3 mil. Kč rozpočet města a 12,7 mil. Kč potvrzená státní dotace). Zbývající peníze měly být kryty deseti miliónový úvěrem města a onou přislíbenou státní dotaci. V červenci se na fotbalovém stadionu pracovalo na stavbě zastřešené tribuny, jejíž stavba byla zahájena v květnu 2004. Tribuna ze železobetonového skeletu a částečně montovaná vznikala na místě bývalého ochozu v jižní části stadionu a byla určena pro 1850 diváků včetně 300 míst pro vlajkonoše hostů.

ČTVRTEK 11.11. - Zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizové situace vzali zastupitelé na vědomí letos podruhé. Na programu byla již 20. května. Obsah zpráv je připojen v rámci kapitoly. Její součástí jsou dále:

V příloze kroniky jsou materiály:

POLITIKA

EVROPSKÁ UNIE

PÁTEK 30.4. - Oslavy vstupu České republiky do Evropské unie byly v Jablonci neformálně spojené s tradičními akcemi, kterými jsou úklid přehrady, pálení čarodějnic a mohutný ohňostroj. Za sto tisíc korun byl bengálský oheň odpálen půl hodiny před dvaadvacátou z hráze přehrady. Tisíce lidí nádheru ohnivé show podmalované hudbou ocenilo potleskem. Ten zněl i v podvečer v centru města na Mírovém náměstí, kde se konaly oslavy pod názvem ´První krok do unie´. Vstup do ní symbolizovaly modře natřené dveře s hvězdičkami, kterými jako první prošel starosta Jiří Čeřovský. Zněla Óda na radost, hymna EU, součástí byla videoprojekce partnerských měst i živý koncert. Já osobně jsem měla možnost být přítomná oslavám vstupu v Trojzemí: Hrádek nad Nisou - Zittau - Porajów. Mažoretky z Jablonce zde totiž kráčely v čele vojenské přehlídky. Další Jablonečané využili možnosti oslavit vstup na lidové veselici v Budyšíně, kam odjel autobus časně ráno prvního května.

VOLBY

SOBOTA 14.6. - Volby do Evropského parlamentu začaly včera úderem čtrnácté hodiny a skončily v sobotu ve stejný čas. V Jablonci fungovalo 48 volebních okrsků pro šestatřicet tisíc voličů. V nemocnici volili dva pacienti, z 530 vězňů v rýnovické věznici využilo svého volebního práva 105 odsouzených.

PÁTEK 5.11. (14.00-22.00 hodin) a SOBOTA 6.11. (8.00-14.00) - Volby do pětačtyřicetičlenného zastupitelstva Libereckého kraje zajišťovalo v Jablonci 336 lidí, členů okrskových volebních komisí a úředníků radnice. Voliči vybírali z šestnácti politických stran, hnutí a koalic. - Volby mapují následující novinové titulky: 1.11. Jablonecko má jednoho z nejstarších kandidátů - Před volbami jasně vede ODS - 4.11. Půjdete k volbám do krajského zastupitelstva? - Očekává se nízká účast - 5.11. Krajské volby: rekapitulace - Volební rukověť: Jak volit do kraje. * V pořadí druhé demokratické a svobodné volby do krajských zastupitelstev nevyvolaly velký zájem voličů, což potvrdilo, že k volit můžeme, ale naštěstí už nemusíme. Ovšem ti, co nešli, neměli právo výsledek voleb kritizovat.