Změna organizačního řádu na radnici

Tisková zpráva 16. 03. 2007

Rada města Jablonec nad Nisou s účinností k 1. červnu 2007 schválila novou organizační strukturu Městského úřadu Jablonec nad Nisou. Z důvodu organizačních změn dochází ke zrušení dosavadních odborů a ke snížení jejich počtu, přičemž u všech odborů se mění jejich dosavadní funkční příslušnost. Z tohoto důvodu budou odvolání všichni ředitelé odborů a následně budou vypsána nová výběrová řízení..

V praxi to znamená snížení počtu odborů ze stávajících 8 na nových 5, přičemž by se neměl podstatně zvýšit počet existujících oddělení. Protože k dosavadní práci většiny ředitelů nejsou výhrady, město počítá s tím, že se ve většině případů podaří pozice obsadit z jejich řad.