Svoz nebezpečného odpadu

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně, vždy poslední sobotu v květnu a říjnu. V roce 2023 to bude 27. května a 28. října.

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade velký důraz na bezpečné nakládání při manipulaci a následné přepravě, již současně nebude zajišťován sběr a svoz použitého elektrozařízení, svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto vysloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběrných dvorech ve Smetanově, v Dalešické a v Belgické ul.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu budou odebírány pouze nebezpečné složky komunálního odpadu, tzn. z domácností, nebude přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bude vyžadována identifikace jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad z domácností, předpokládá se originální obal výrobce, podle kterého může být odpad jasně identifikován. Bez označení není svozová firma oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambulantního svozu převzít (s výjimkou motorového oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpadu budou přijímány řádně označené domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky všeho druhu včetně mastí, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijímány odpady stavebního charakteru – eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Nebezpečné odpady předají občané po předložení občanského průkazu na daných stanovištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Přehled stanovišť a časů pro ambulantní svoz nebezpečného odpadu

Další informace