Zastavení č. 6: Arboretum v ulici Pod Petřínem

Park mezi ulicemi Pod Petřínem a Petřínská byl založen pravděpodobně ve 20. letech 19. století jabloneckým Okrašlovacím spolkem. Po dlouhá léta existoval pouze ve zpustlém stavu. Obnoven byl až v rámci budování Vnitřního turistického okruhu v roce 2006.

Při této příležitosti došlo k opravě původního schodiště, vykácení náletových dřevin, ošetření stromů, odklizení drobných černých skládek, vybudování pěšinek, apod.

Vzhledem k velkému počtu vzrostlých dřevin a k umístění cedulek s českým a latinským názvem k jednotlivým stromům se parku začalo říkat arboretum, i když definici tohoto slova příliš neodpovídá. Název arboretum pochází z latinského slova arbor, což znamená strom. Lze říci, že arboretum je zdomácnělý, běžně užívaný název pro specializovanou zahradu či jiný pozemek s pěstovanými dřevinami různých domácích i cizokrajných druhů a udržovaný jako park nebo sbírka dřevin s pokusným pěstováním či jiným výzkumným programem různého zaměření. Hlavní odbornou činností a vědním oborem je v arboretu nauka o dřevinách, dendrologie, specializovaný obor botaniky.