Rezervace termínu

Služba se týká oddělení správních agend na úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně-správních agend na úsecích evidence řidičů a registr vozidel umístěných v budově magistrátu města v ulici Komenského. Termíny pro objednání jsou každý den k dispozici vždy na 14 dní dopředu. 

Nová rezervace termínu

Výběr služby Vyberte službu, na kterou chcete provést rezervaci:

Po příchodu na magistrát zadejte prosím vygenerovaný 4 místný číselný PIN kód na dotykové obrazovce terminálu. Na základě tohoto kódu vám terminál vydá lístek s pořadovým číslem a budete přednostně zařazeni do fronty. Platnost PIN kódu je -10 min / +10 min od času vaší rezervace. Jedna rezervace je pouze pro jednu osobu!