Aktuální oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Terminál VOD Jablonec nad Nisou: SO 101.E - most EXIT, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží, most, SO 205 - most pěší a cyklo

Číslo jednací:6486/2023
Den vyvěšení:20.1.2023
Den sejmutí:19.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor správní
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti: