Aktuální oznámení

Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou

Datum zveřejnění:19.1.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:4.2.2023 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Forma zakázky:zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky:ukončené zadávací řízení
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejné zakázky

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 249c-063 ul. Pod Kynastem v Jablonci nad Nisou nad železniční tratí Liberec – Tanvald. Rekonstrukce spočívá ve výměně nosné konstrukce a přestavbě spodní stavby v době plánované výluky na železniční trati. Nová nosná konstrukce je z obloukových železobetonových prefabrikátů s monolitickými čelními zdmi. Světlost a délka přemostění je 8,73m, pojízdná výška ve vrcholu oblouku je 5,39m. Volná šířka na mostě je 4,5m.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech administrativních je Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Zuzana Bencová, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: +420 483 357 282, e-mail: bencova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

od 15. 3. 2023 v délce max 120 dnů 

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN/zahajene-zakazky/p:puvz:query=star%C3%A1%20osada/detail-zakazky/N006-23-V00001498


Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky