Aktuální oznámení

záměr zřízení Práva stavby pro stavbu bez čp/če, která je postavena na části p.p.č. 2696 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:10.1.2023
Den sejmutí:26.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

  

záměr zřízení Práva stavby pro stavbu bez čp/če, která je postavena na části p.p.č. 2696, geometrickým plánem nově označená jako st.p.č. 6948 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to na dobu určitou tří let.  Právo stavby se zřizuje bezúplatně.