Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 844/35 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:10.1.2023
Den sejmutí:26.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

 

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e : 

 

záměr prodeje části p.p.č. 844/35 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky.