Aktuální oznámení

záměr pronájmu části p.p.č. 730/1 o výměře 345 m2 a části p.p.č. 729/1 „díl g“ o výměře 56 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:10.1.2023
Den sejmutí:26.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Pronájem - pozemek

Podrobnosti:

 

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

  

záměr pronájmu části p.p.č. 730/1 o výměře 345 m2 a části p.p.č. 729/1 „díl g“ o výměře 56 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.