Aktuální oznámení

záměr prodeje p.p.č. 304/6 v k.ú. Proseč nad Nisou

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:9.1.2023
Den sejmutí:8.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje p.p.č. 304/6 v k.ú. Proseč nad Nisou za minimální kupní cenu stanovenou ve výši 207.066 (tj. cena stanovená dle znaleckého posudku ve výši 201.600 Kč + náklady za vyhotovení znaleckého posudku 2.966 Kč + cena za vyhotovení kupní smlouvy ve výši 2.500 Kč).

Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).