Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 1714/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1714/3 o výměře 520 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:9.1.2023
Den sejmutí:8.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

                            z v e ř e j ň u j e :                                     

záměr prodeje části p.p.č. 1714/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1714/3 o výměře 520 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 265.131 Kč. Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce : https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/prodej-nemovitosti.html