Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
20.5.2022 - 30.6.2022 DSO Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
19.5.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
19.5.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
44059/2022 19.5.2022 - 3.6.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 114 k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Vyhláška
44105/2022 19.5.2022 - 3.6.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 - ul. Tovární k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
159 ED 00001/22-003 19.5.2022 - 23.6.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec n. N. Jiný subjekt Dražební vyhláška
19.5.2022 - 19.7.2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Jablonec nad Nisou, který má být zvolen při volbách do zastupitelstva obce Magistrát - kancelář tajemníka Různé
19.5.2022 - 8.6.2022 Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly ----- Veřejné zakázky
18.5.2022 - 17.6.2022 Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu havárie plynového potrubí na křižovatce ulic SNP x 5. května Jiný subjekt Veřejná doprava
44062/2022 18.5.2022 - 31.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
42681/2022 18.5.2022 - 2.6.2022 ROZHODNUTÍ o u m í s t ě n í s t a v b y "FIS FTTH CZ_2835_49140_00413 Jablonec n N B" - výstavba sítí elektronických komunikací ul. Pasecká, Jitřní, Vysoká, Švédská, na Šumavě, Křišťálová, Březová, Skelná, Spojovací Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
17.5.2022 - 8.6.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (odborný referent/právní specialista) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
17.5.2022 - 8.6.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
42658/2022 17.5.2022 - 16.7.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - záměr k umístění DZ IP 12 "vyhrazené parkoviště s DT E 13 pro O1, v ulici Smetanova za obj. č.p. 376/21, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
MgMT/054176/2022, OD/Tvrd/22/vr-výz 17.5.2022 - 18.7.2022 Výzva k odstranění vozidla Peugeot 106, bez RZ (původní RZ 4U7 0595), barvy zelené Jiný subjekt Různé
43818/2022 17.5.2022 - 2.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
203 Ex 32991/21-37 16.5.2022 - 17.6.2022 Dražební vyhláška, movité věci- na žádost Jiný subjekt Dražební vyhláška
42091/2022 16.5.2022 - 26.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK F. L. Čelakovského, „F. L. Čelakovského – u čp. 3676“, „F. L. Čelakovského – pravý chodník“, „F.L. Čelakovského – chodníky u č.p. 3676, 4423-4“, k.ú. Mšeno nad Nisou obec Ja Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
43060/2022 16.5.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Průmyslová, Korejská, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
13.5.2022 - 12.6.2022 Dopravní opatření na linkách MHD od pondělí 16. 5. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
13.5.2022 - 22.5.2022 Otevření silnice II/290 v úseku Desná - Smědava Jiný subjekt Uzavírka
41515/2022 12.5.2022 - 27.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Ještědská a ul. Horská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
41556/2022 12.5.2022 - 27.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Tovární k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
41596/2022 12.5.2022 - 27.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích města Lučany nad Nisou v rámci akce "IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
40095/2022 12.5.2022 - 19.7.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Lučany nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
KULK 32914/2022, OSH 319/2022/280.4/Lp 12.5.2022 - 2.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 Liberecký kraj Uzavírka
42283/2022 12.5.2022 - 23.5.2022 Informace o zamýšleném záměru pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice V Aleji Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
42287/2022 12.5.2022 - 23.5.2022 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice Hřbitovní Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
42289/2022 12.5.2022 - 23.5.2022 Informace o zahájeném řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin mimo les, k. ú. Jablonec nad Nisou, ulice U Rybníka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
12.5.2022 - 8.6.2022 Moderní inovativní škola – nákup počítačů a multimediální techniky (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou) ----- Veřejné zakázky
40147/2022 11.5.2022 - 26.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Bedřichov-Královka, k.ú. i obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
11.5.2022 - 30.6.2023 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2021 Magistrát - kancelář primátora Různé
11.5.2022 - 27.5.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru ekonomiky (referent oddělení rozpočtu a poplatků) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
41745/2022 11.5.2022 - 14.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dělnická, k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
41819/2022 11.5.2022 - 27.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
41798/2022 11.5.2022 - 27.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Sportovní, k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
41741/2022 11.5.2022 - 26.5.2022 OZNÁMENÍ zahájení společného řízení na stavbu:zahradní chatky,domovní rozvody elektro, vodovod a kanalizace,terénní úpravy a zpevněné plochy Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
41939/2022 11.5.2022 - 16.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Raisova k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
11.5.2022 - 11.6.2022 Dopravní opatření na linkách MHD v ulici 5. května u základní školy platná od 12. 5. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
39018/2022 10.5.2022 - 9.6.2022 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pulečný Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
10.5.2022 - 30.5.2022 KD Kokonín - výpůjčka pro spolek My Kokonín z.s. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
209 Ex 1304/2007-96 10.5.2022 - 16.6.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Ostašov u Liberce Jiný subjekt Dražební vyhláška
41323/2022 10.5.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“, k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
41033/2022 10.5.2022 - 26.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jahodová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
40948/2022 10.5.2022 - 2.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Podhorská I/14 - pravý chodník“ a „Podhorská I/14 - levý chodník“ k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
5/2022 9.5.2022 - 8.7.2022 záměr prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 27.5.2022 záměr prodeje části p.p.č. 2480/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 27.5.2022 záměr prodeje části p.p.č. 2608 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
9.5.2022 - 25.5.2022 Výluka na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl ve dnech 23.–25. 5. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
5/2022 9.5.2022 - 27.5.2022 záměr prodeje časti p.p.č. 1176/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1176/10 o výměře 131 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 8.6.2022 záměr prodeje části p.p.č. 462/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 462/10 o výměře 134 m2 a p.p.č. 461/5 o výměře 6 m2 vše v k.ú. Rýnovice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 27.5.2022 záměr darování části p.p.č. 942/1 o výměře cca 1921 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Liberecký kraj Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 8.6.2022 zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 697, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 697/2 o výměře 222 m2 a p.p.č. 964/7 o výměře 287 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
5/2022 9.5.2022 - 8.6.2022 záměr prodeje p.p.č. 1208/2 v k.ú. Vrkoslavice Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
9.5.2022 - 28.2.2023 4. rozpočtová opatření města 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
40792/2022 9.5.2022 - 25.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Jiráskova – schodiště na AN“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
40317/2022 9.5.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mánesova k.ú. i obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka, ul. V Luzích, ul. Skelná – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
7.5.2022 - 8.6.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
39567/2022 6.5.2022 - 21.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 1720/3 k.ú. Jindřichov, obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
39701/2022 6.5.2022 - 27.6.2022 Vyhláška - veř. projednání Změny č. 4 a Změny č. 8 ÚP Jablonec Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
6.5.2022 - 8.6.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
UZSVM/ULB/3645/2022-ULBM 6.5.2022 - 31.12.2022 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2022 Jiný subjekt Různé
40268/2022 6.5.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelecká, k.ú. i obec Jablonec n. N. (chodník) – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
195 EX 2090/18-150 5.5.2022 - 21.6.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
5.5.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený rozpočet na rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5.5.2022 - 2.9.2022 Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu opravy mostu na silnici č. I/14 v ulici Podhorské od pondělí 16. 5. 2022 do pátku 2. 9. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
39568/2022 5.5.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Dolní náměstí, Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
39586/2022 5.5.2022 - 21.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ještědská, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
5.5.2022 - 6.6.2022 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24 Magistrát - odbor humanitní Volná místa
KULK 29458/2022, OSH 289/2022/280.4/Lp 4.5.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/14 Liberecký kraj Uzavírka
bez č.j. 4.5.2022 - 24.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060831813, Dobrá voda: č. o. 1-7, 10, 11, 12, 14-19, 19a, 20, Sokolovská: č. o. 21, 23 Jiný subjekt Různé
Č.j. 605097/22/2604-00540-506094, 605084/22/2604-00540-506094 4.5.2022 - 7.6.2022 Dražební vyhláška, opakovaná elektronická dražba movitých věcí. Finanční úřad Dražební vyhláška
39243/2022 4.5.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Palackého III/29029 - pravý chodník“, „F. L. Čelakovského – levý chodník“, „Palackého III/29029 - levý chodník“, „Cyklostezka Bedřichovská“, ul. 1.máje k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
112 EX 732/20-117 2.5.2022 - 20.7.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Pulečný Jiný subjekt Dražební vyhláška
38396/2022 2.5.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podzimní k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
SVS-TP/PEVA/765/2022 29.4.2022 - 31.5.2022 Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (ochrana odběratele) Jiný subjekt Různé
29.4.2022 - 19.7.2022 Volby do zastupitelstev obcí - Potřebný počet podpisů na peticích pro podporu nezávislých kandidátů nebo sdružení nezávislých kandidátů Magistrát - kancelář tajemníka Různé
29.4.2022 - 19.7.2022 Volby do zastupitelstev obcí - Podávání kandidátních listin pro volby zastupitelstev obcí 2022 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 2. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 3. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
27.4.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
207 EX 3393/11-122 27.4.2022 - 22.6.2022 Usnesení o odročení dražby. Jiný subjekt Dražební vyhláška
27.4.2022 - 30.6.2022 Změny na linkách MHD od května Jiný subjekt Veřejná doprava
627296/22/2600-11460-507374 26.4.2022 - 26.5.2022 Veřejná vyhláška- hromadný předpisný seznam- DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 Finanční úřad Vyhláška
35642/2022 26.4.2022 - 26.5.2022 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení podmínek rozhodnutí na stavbu "rozšíření komunikace Na Roli č.p. 62-68, Jablonec nad Nisou" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
OZ 269/2022/SPO/VŘ73 25.4.2022 - 7.6.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru sestra pro péči v psychiatrii pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 264/2022/SPO/VŘ72 25.4.2022 - 7.6.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
154 EX 132/01-6 25.4.2022 - 26.5.2022 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí Jiný subjekt Dražební vyhláška
OZ 270/2022/SPO/VŘ74 25.4.2022 - 7.6.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
35352/2022 22.4.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Komenského, ul. Máchova, ul. Generála Mrázka, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
35127/2022 22.4.2022 - 15.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK I. Olbrachta, k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
4/2022 21.4.2022 - 24.6.2022 záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov za minimální kupní cenu ve výši 1.508.655,- Kč. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
34981/2022 21.4.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Pražská II/287 – pravý chodník“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
34245/2022 20.4.2022 - 30.11.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 Rychnovská - částečná uzavírka a na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“, „Rychnovská III/2879 - levý chodník“ k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N.-úplná uzavírk Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
070 EXD 2/22-2 20.4.2022 - 25.5.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Dalešice, 1/2 spoluvlastnický podíl Jiný subjekt Dražební vyhláška
070 EXD 3/22-2 20.4.2022 - 25.5.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Dalešice, podíl 1/8 Jiný subjekt Dražební vyhláška
070 EXD 4/22-2 20.4.2022 - 25.5.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Dalešice, podíl 1/16 Jiný subjekt Dražební vyhláška
203 Ex 14648/18-51 19.4.2022 - 15.6.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú.: 733211 Proseč nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
33678/2022 19.4.2022 - 25.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská a „Mostecká I/14 - levý chodník“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka (chodníky) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15.4.2022 - 30.6.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního (odborný referent živnostenského úřadu - úsek kontroly) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa